برج : تصادف ناگهانی - دعوا و اختلاف - ترس - مقاومت - امید

کوه : موانع سخت - مشکلات و گرفتاری های زیاد

موش : پشت سر کسی حرف زدن - دشمن تراشی

ابر باران زا : تغییرات - نزول برکت - گذشتن از سختی ها

گربه : ظرافت در رفتار - جستن با دقت - طنازی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟