دود : ناراحتی- گرفتاری - مشکلات - سختی

زن: رسیدن به کسی که خیلی برایتان عزیز است و دلتنگ او هستید - خوشحالی زیاد

خرس: دشمن بدذات، نادان و تند خو - از این رفتارها دوری کنید - تکیه گاه - همدم- وابسته به کسی یا چیزی

مورچه: نشانه همت و دوراندیشی - با صبر و حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می شوید - باغیرت بودن - پاداش تلاش هایتان را می گیرید.

 شتر مرغ: مسافرتی رویایی و پر از خاطرات خوب به کشوری دیگر در انتظار شماست ، خوش بگذرد.

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است: اگر در آرزوی فرزندی هستید به آن می رسید.

ریسمان: عمر طولانی و با عزت- سفری دراز و روزی فراوان به دست آوردن.

ابر: خداوند به شما علم و حکمت می بخشد و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید.

مهر و سجاده: دعا – نیایش- نذر – نیت خیر

نیزه: به سفر کوتاهی خواهید رفت - مسافرت دریائی.

چتر نجات: برای پیروز شدن باید شجاع باشید تا از خطر نجات یابید و مصون بمانید.

اره: نماد قطع رابطه با اقوام نزدیک و قهر کردن با آنها است.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟