فال تاروت مصری 20 اردیبهشت

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده است. از کارت های فال تاروت نه تنها برای پیش بینی و آینده بینی استفاده می شده است بلکه برای تربیت نفس آدمی هم مورد استفاده بوده است. در این بخش از سایت رکنا شما می توانید فال تاروت خود را مشاهده کنید.

فال تاروت متولدین فروردین

فروردین

نماد :دلقک - جهت مخالف

فال تاروت شما نشان می دهد: استقلال بسیار زیاد - تصمیماتی که مجبورید در آنها دخالت کنید - انجام کارهای سرسری و عجولانه - فردی که نمیتواند تصمیم درستی بگیرد – انتخاب های اشتباه و بسیار بد - تغییراتی درجهت منفی - بی توجهی به مسائل - تمایل نداشتن به حل مشکلاتی که در اطرافتان وجود دارد.

فال تاروت متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

نماد :چرخ سرنوشت

فال تاروت شما نشان می دهد: بخت و اقبال موافق - منفعت و بهره - اتمام مشکلات و دردسرها - اتفاقات دور از انتظار - پیشرفت و ترقی - آغازی نو - تسلیم قضا و قدر بودن.

فال تاروت متولدین خرداد

خرداد

نماد :عصا

فال تاروت شما نشان می دهد: آغازی دوباره - سفرهای مهم - ارثیه - کارهای تازه - رسیدن به منفعت و سرمایه از طریق مسافرت - به دنیا آمدن - دست به کارهایی میزنید که نتایج مثبتی خواهد داشت - فردی رئوف و مرفه - کارهایی که ازطرف یکی از دوستانتان به بهترین نتایج میرسد - شراکت های کاری - فردی اصیل و نجیب.

فال تاروت متولدین تیر

تیر

نماد :امپراطور

فال تاروت شما نشان می دهد: رسیدن به مقصود - انجام شدن کارها و امورات - ثابت قدمی - فردی با لیاقت - اطمینان - مال و سرمایه - فرماندهی - مردی در اقوام - توانایی و قدرت بسیار بالا - رسیدن به شأن و منزلت.

فال تاروت متولدین مرداد

مرداد

نماد :قلعه

فال تاروت شما نشان می دهد: مشکلات گذشته را به دست فراموشی میسپارید - از بین رفتن یک رابطه دوستانه - از عرش به فرش رسیدن - تغییراتی در جهت منفی – اتفاقات غیرمنتظره - ضرر مالی - قطع ارتباط.

فال تاروت متولدین شهریور

شهریور

نماد :شاه

فال تاروت شما نشان می دهد: مردی با محبت - فردی سرمایه دار و پرنفوذ - مسئولیت پذیری - فرماندهی - توانایی - احاطه بر اطراف - مردی حامی - ثابت قدمی - داشتن اخلاق نیکو - دست و دلبازی - شروع زندگی مشترک.

فال تاروت متولدین مهر

مهر

نماد :عدالت

فال تاروت شما نشان می دهد: اوضاع موزون و همگن - راستی و درستی - متعادل بودن - فخر و مباهات - عادل و درستکار - شخصی مهم و بانفوذ - به تعویق افتادن کاری مهم - دگرگونی - سرزنش - طرد شدن - انجام کارهای بیهوده - اگر تصمیم دارید کاری را انجام دهید دست نگه دارید - فداکردن شخصی.

فال تاروت متولدین آبان

آبان

نماد :پیشگو

فال تاروت شما نشان می دهد: مهربانی - عطوفت - دست و دلبازی - سخاوتمندی - درک موقعیت دیگران - آینده نگری - منطبق بودن - فردی مومن - شروع زندگی مشترک - سعادت و خوشبختی.

فال تاروت متولدین آذر

آذر

نماد :ملکه

فال تاروت شما نشان می دهد: زنی رئوف و با محبت - فردی پاک سیرت - سعادت - عطوفت - زنی آگاه در زمینه مسائل اقتصادی - دست و دلبازی - تکمیل شدن - فردی خلاق - هم اکنون زمان مناسبی برای شکوفایی استعدادهایتان است - جذبه - دست و دلبازی.

فال تاروت متولدین دی

دی

نماد :خورشید

فال تاروت شما نشان می دهد: پیروزی – به دست آوردن چیزهایی که برایش تلاش می کنید - رضایتمندی - سعادت - زندگی عاشقانه - خوشحالی شروع زندگی مشترک - به دنیا آمدن نوزادی خوش قدم.

فال تاروت متولدین بهمن

بهمن

نماد :قربانی

فال تاروت شما نشان می دهد: به تعویق افتادن امری مهم - دگرگونی - سرزنش - طرد شدن - انجام کارهای بیهوده - اگر تصمیم دارید کار مهمی را انجام دهید دست نگه دارید - فداکردن شخصی

فال تاروت متولدین اسفند

اسفند

نماد :ستاره

فال تاروت شما نشان می دهد: انجام کارهای جدید و سودمند - رسیدن به مال و سرمایه - سعادت و خوشبختی - امیدواری - فردی مومن - متعادل بودن - خوشحالی - مثبت اندیشی - تندرستی - راه های تازه

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟