تا به حال برایتان پیش آمده که ناگهان عطسه کنید. جالب است بدانید ساعتی که عطسه می کنید می تواند حاوی نشانه هایی باشد. در سایت رکنا می توانید فال عطسه خودتان را ببینید.

ساعت 06-07  فال عطسه تان می گوید امروز بیشتر مواظب باش

ساعت 07-08  فال عطسه تان می گوید به کسی دل بسته ای

ساعت 08-09  فال عطسه تان می گوید کسی را ملاقات میکنی

ساعت 09-10  فال عطسه تان می گوید با او صحبت میکنی

ساعت 10-11  فال عطسه تان می گوید از تو درخواستی دارد

ساعت 11-12  فال عطسه تان می گوید مسافرتی چند روزه داری

ساعت 12-13  فال عطسه تان می گوید حواست را جمع کن

ساعت 13-14  فال عطسه تان می گوید دست به کارهای نادرست نزن

ساعت 14-15 فال عطسه تان می گوید منتظر بمان

ساعت 15-16 فال عطسه تان می گوید مشکلت برطرف میشود

ساعت 16-17 فال عطسه تان می گوید صادقانه حرف بزن

ساعت 17-18 فال عطسه تان می گوید اتفاقات خوبی می افتد

ساعت 18-19 فال عطسه تان می گوید حرف نادرستی میزنی

ساعت 19-20 فال عطسه تان می گوید بیماری به سراغت می آید

ساعت 20-21 فال عطسه تان می گوید سرزنده و شاداب هستی

ساعت 21-22 فال عطسه تان می گوید حواست جای دیگری است

ساعت 22-23 فال عطسه تان می گوید به تو فکر میکند

ساعت 23-24 فال عطسه تان می گوید فردی با شما دشمنی دارد

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟