حمید بقایی روز 22 اسفندماه سال گذشته بازداشت شد وی به دلیل اعتراض، دست به اعتصاب غذا زده و بنا به اظهار برخی از پرشکان، به بیماری دیابت مبتلا شده است.

بقایی از روز نهم مرداد ماه گذشته پس از یک مرخصی کوتاه به زندان بازگشت.

معاون اجرایی دولت قبل بخشی از دوران محکومیت خود را در بیمارستان زندان اوین گذرانده است و گفته می شود هم اکنون به دلیل اعتصاب غذا در شرایط جسمی نامساعدی قرار دارد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

دولت بهار

 

آیا این خبر مفید بود؟