تاثیر روزه بر سلامت روان

روزه داری یکی از ارکان عبادی اسلام است.

به گزارش رکنا ، هر ساله در ماه مبارک رمضان میلیونها مسلمان در سراسر دنیا در این ضیافت الهی شرکت می کنند. در روزه داری اسلامی به ابعاد مختلف سلامت بخصوص به سلامت روانی، تزکیه نفس و خودسازی اهمیت زیادی داده شده است، لذا این پژوهش به منظور بررسی تاثیر روزه داری بر وضعیت سلامت روانی در مسلمانان صورت گرفته است.

در این پژوهش که در سال 1378 در شهر گناباد انجام شد 200 نمونه از افرادی که سابقه قبلی اختلال روانی نداشته و در طی ماه مبارک رمضان روزه می گیرند، از گروههای سنی مختلف شامل 114 زن و 86 مرد انتخاب شدند. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) که شناخته ترین ابزار غربالگری اختلالات روانی در روان پزشکی است، در دو مرحله قبل و بعد از ماه مبارک رمضان توسط نمونه های مورد پژوهش تکمیل گردید و پرسشنامه ها به روش نمره گذاری لیکرت نمره گذاری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده توسط رایانه صورت گرفت.

بهبود وضعیت سلامت افراد بعد از روزه گرفتن

نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین وضعیت سلامت روانی افراد در قبل و بعد از روزه داری وجود داشته و وضعیت سلامت روانی افراد بهتر شده است (T=11.26, P<0.0001) . میزان اختلالات روانی در قبل از روزه داری 17.5 درصد بوده که بعد از روزه داری به 12 درصد کاهش یافته است و آزمون "کای اسکوئر"، تفاوت معنی داری نشان می دهد (X2=3.95, P<0.05). همچنین روزه داری باعث کاهش علائم اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد اجتماعی افراد شده و آزمون "T" تفاوت معنی داری نشان می دهد (P<0.0001).

کاهش استرس با اعمال مذهبی

یافته های این پژوهش نشان می دهد که انجام اعمال مذهبی نظیر نماز ، روزه و سایر عبادات اسلامی در فاصله های زمانی تکرار شونده، همگی با متوجه کردن افراد به سوی خداوند باعث ایجاد نوعی آرامش روحی و روانی در انسان شده که می تواند در خودسازی و روشهای مقابله با استرس و در نتیجه کاهش اختلالات روانی موثر باشند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟