به راحتی افراد زندگی ات را روانکاوی کن

به گزارش رکنا، اگر شما هم از برخی رفتار های اطرافیان تان در تعجب هستید ما به شما انواع شخصیت ها را و دلیل و نشانه رفتار این افراد را خواهیم گفت؛ با ما همراه باشید.

کسی که تند و پرخاشگر است

در کودکی خوب شنیده نشده و هروقت خواسته خودش را نشان دهد سرکوب شده است.

کسی که امروز بدبین است

خانواده وسواسی، بدبین و به شدت مقرراتی دارد.

کسی که امروز افسرده است

در کودکی تنبیه شده و مورد مقایسه قرار گرفته و دیده نشده است.

افرادی که خشن و زورگو هستند

در کودکی بسیار تحقیر شدند و اطرافیان مدام دنبال ایراد گرفتن از آنها بودند.

افراد سرد و بی روح

در خانواده های سرد (یخچالی) رشد کرده اند. سبک تربیتی سخت و زورگو بوده است.

افرادی که خودشیفته هستند

افرادی که ظاهر و شخصیت شان برای خانواده جذابیتی نداشته و همیشه گفتند که تو متفاوتی! یا خانواده های سرد و بی روحی داشته اند و چون دیده نشده اند می خواهند بیشتر دیده شوند.

افرادی که در روابط تنوع طلبند

افرادی که در خانواده هایی رشد کرده اند که پر از هرج و مرج بوده و هیچ ثباتی وجود نداشته است.

آیا این خبر مفید بود؟