در برخورد با انسان های خشن آرام باش + فیلم

به گزارش رکنا، همه ما در زندگی با برخوردهای بد اطرافیان در مواقعی مواجه شده ایم؛ گاهی بی دلیل به ما توهین شده یا با عصبانیت و خشم افراد غریبه و آشنا رو به رو شده ایم. در این مواقع باید آرام باشید و واکنش تند از خود نشان ندهید چراکه همگی به یک سفر کوتاه رفته ایم و هیچ کس نمی داند کی کجا و کی از ایستگاه پیاده می شود. بنابراین ریلکس باشید و استرس به خود وارد نکنید. درست مانند اتفاقی که در اتوبوس بین یک خانم جوان و یک خانم مسن رخ داد و در فیلم جزئیات این ماجرا قابل دیدن است.

آیا این خبر مفید بود؟