به گزارش رکنا، این مرد به این دلیل به دختر خود تجاوز کرد که فکر کرد او زیاده از حد « غربی شده است».

مردی ۴۰ ساله پس از آنکه در خانه خود در شهر « فریدریکستال» به دخترش حمله کرد متهم به تجاوز به دختر خود شد.

دختر به مأموران پلیس گفت که پدرش به دلیل سبک زیاده از حد غربی زندگی او به عنوان تنبیه به وی تجاوز کرد.وکیل آنت سون گفت که قبل از تجاوز ، دعوایی بین پدر و دختر درگرفت. پدر خشمگین شد زیرا دخترش نمیخواست سبک زندگی اش را تغییر دهد.

پس از این ماجرا، دختر از خانه فرار کرد و همه چیز را به پستچی که از آنجا عبور می کرد گفت. پستچی به پلیس خبر داد.

پدر دختر گفت که نمی فهمد چرا او را متهم به چنین جنایتی می کنند و از نتیجه آزمایش « دی. ان. ای» که پلیس انجام داده بود، شوکه شد.

مرد اعتراف کرد که روی تخت دخترش نشسته بود و به این ترتیب سعی کرد نتیجه تست « دی. ان.ای» را بدون تماس مستقیم با دخترش توضیح بدهد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟