سیل و آبگرفتگی در هرمزگان و جزیره قشم

سیل و آبگرفتگی در هرمزگان و جزیره قشم

سیل و آبگرفتگی در هرمزگان و جزیره قشم

سیل و آبگرفتگی در هرمزگان و جزیره قشم

سیل و آبگرفتگی در هرمزگان و جزیره قشم

 

آیا این خبر مفید بود؟