به گزارش رکنا، نوجوان 11 سالە کە شب گذشته در استخر سرپوشیدە شهر اشنویە غرق و دچار مرگ مغزی شدە بود صبح امروز در بیمارستان مطهری ارومیه جان خود را از دست داد.

وی بعداز غرق شدن در بخش عمیق استخر توسط اکیپ 115 احیا ولی دچار مرگ مغزی شده بود.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟