وی در توضیح آن نوشت :

جاده اردبیل به زنجان

 

آیا این خبر مفید بود؟