پرونده کدخبر: 86869 ارسال پرینت 13

رکنا: جوان آملی برای رسیدن به ارث، مادربزرگ خود را به قتل رساند.

وقوع درگیری خانوادگی و چاقوکشی در روستای کبودکلا آمل سبب دعوای نوه با پدر بزرگ و مادربزرگ وقتل یک تن شد.این جوان برای ارث‌خواهی از پدربزرگ به سمت آنها حمله‌ور شد و پس از بحث و درگیری با چاقو به مادر بزرگ خود حمله کرد. وارد کردن ضربات چاقو توسط نوه به مادر بزرگ، سبب زخمی شدن و وخامت حال وی شد که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادارسال نظر