رکـنا : برای گچکاری منزل مسکونی خود با مبلغ 27 میلیون و 500 هزار ریال با یک گچکار به توافق رسیدم.

وی نیز با گسیل داشتن چهار نفر کار را شروع کرد. پس از گذشت دو روز از کار و با توجه به اینکه مقداری از کار را انجام داده بود با بیان این مطلب که پشیمان شدم و با این مبلغ صرف نمی‌کند کار را تعطیل و خواهان پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال برای شروع کار کرده است. لطفا مرا راهنمایی کنید که چگونه برخورد کنم. با توجه به اینکه چون کار زخمی شده کسی دیگری به سختی برای ادامه کار را قبول می‌کند.

ضمن اینکه می‌توانید با ارائه دلیل در مورد قرارداد خود الزام وی را به انجام قرارداد از دادگاه بخواهید، اما توافق با وی برای ادامه کار بهتر استارسال نظر

  • شاهرخ 0 0

    ازاین قبیل مشکلات ماهم داشتیم وای کاش اصلا نیامده بود ونصفه کار صرف نظر کرد وماهم به توافق رسیدیم ومبلغ رابالابردیم ودرست روزی که قرار بود کار کند بخار سهل انگاری هنگام کار از ارتفاع هشت متری سقوط کرد ودر دم فوت کرد وبعدا باسختی تولنستیم گچ کاری راپیداکنیم چون کار نصفه بود وپول ما هم برگردانده نشد. حالا شما. باعم به توافق برسید ولی بآین بیکاری هستند که کار کنند .