<![CDATA[رکنا - اخبار حوادث ایران و جهان]]> https://www.rokna.net Mon, 09 Dec 2019 08:56:54 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تأکید وزیر دادگستری بر گسترش روابط حقوقی و قضایی با چین]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-524225 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/524225-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
رکنا: «علیرضا آوایی» وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست نخستین مجمع جهانی وکلا که با موضوع «پیشرفت علم و فناوری و خدمات حقوقی» در شهر گوانجو چین در حال برگزاری است، با همتای چینی خود، دیدار و گفت وگو کرد.
]]>
Mon, 09 Dec 2019 06:49:56 +0000
<![CDATA[رئیس قوه قضائیه: قبل از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت به رئیس‌جمهور هشدار دادم + فیلم]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523963 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/523963-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
رکنا: رئیس قوه قضائیه اظهار کرد که در نامه رسمی نسبت به عواقب اجرای طرح افزایش قیمت سوخت به رئیس‌جمهور هشدار دادم.
]]>
Sun, 08 Dec 2019 07:46:36 +0000
<![CDATA[منتظری: آمار دقیقی از کشته‌شدگان وقایع آبان ماه ندارم ]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523885 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-74/523885-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85 رکنا: دادستان کل کشور گفت: آمار و ارقامی که بنگاه‌های خبری خارج از کشور اعلام می‌کنند با واقعیت خیلی متفاوت است.]]> Sat, 07 Dec 2019 17:03:39 +0000 <![CDATA[ آخرین دانشجوی بازداشتی در حوادث اخیر آزاد شد ]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523876 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/523876-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF رکنا: آخرین دانشجوی بازداشتی در حوادث اخیر همزمان با روز دانشجو از زندان آزاد شد. ]]> Sat, 07 Dec 2019 15:54:51 +0000 <![CDATA[برگزاری چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده دیواندری و 8 متهم دیگر]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523792 /بخش-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/523792-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
حوادث رکنا : چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان به شکل غیر علنی برگزار شد.
]]>
Sat, 07 Dec 2019 13:04:13 +0000
<![CDATA[اعلام تاریخ سومین جلسه رسیدگی به پرونده گندم‌های گم شده گلستان ]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523702 /بخش-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/523702-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
حوادث رکنا : سومین جلسه رسیدگی به پرونده گندم‌های گم شده گلستان فردا برگزار می شود.
]]>
Sat, 07 Dec 2019 08:40:33 +0000
<![CDATA[جزئیاتی از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر کشور]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523447 /بخش-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/523447-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
حوادث رکنا : برخی از قاچاقچیان مواد مخدر شامل حال حکم اعدام قرار می گیرند.
]]>
Fri, 06 Dec 2019 20:15:54 +0000
<![CDATA[اعزام به زندان تا زمان تامین وثیقه و کفالت ممنوع شد ]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523519 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/523519-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
رکنا: آیت الله رئیسی در حکمی هرگونه اعزام به زندان تا زمان تامین وثیقه و کفالت را ممنوع کرد.
]]>
Fri, 06 Dec 2019 10:34:43 +0000
<![CDATA[کنایه رییسی به طرفداران رفراندوم]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523182 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-74/523182-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85 رکنا: حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز در دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران، روحانیون، نخبگان و اقشار مردم اصفهان اظهار داشت: برای بنده و همکارانم مغتنم است که در حضور شما بزرگواران و افراد با بصیرت و دغدغه‌مند حضور پیدا کنم. ]]> Wed, 04 Dec 2019 18:00:59 +0000 <![CDATA[متهمان از کارتن خوابها برای رد گم‌کردن استفاده می‌کردند/ یک معتاد مدیر عامل شرکت بود]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523142 /بخش-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/523142-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF
حوادث رکنا : دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه «طرح و نقشه پناهی» صبح امروز به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
]]>
Wed, 04 Dec 2019 12:45:32 +0000
<![CDATA[رئیس قوه قضاییه وارد اصفهان شد]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523139 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/523139-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
رکنا: رئیس قوه قضاییه جهت بررسی آخرین مسائل حقوقی و قضایی استان اصفهان وارد این استان شد.
]]>
Wed, 04 Dec 2019 12:30:40 +0000
<![CDATA[صدور احکام مجازاتی برخی از مدیران سابق شهرستان محمودآباد ]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-523073 /بخش-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/523073-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
حوادث رکنا : برخی از مدیران سابق شهرستان محمودآباد که اتهامات گوناگونی در کارنامه خود دارند به حبس، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و .... محکوم شدند.
]]>
Wed, 04 Dec 2019 08:39:33 +0000
<![CDATA[نخستین جلسه اتهامات اخلالگران ارزی گروه "طرح و نقشه پناهی"]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522856 /بخش-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/522856-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
حوادث رکنا : اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه "طرح و نقشه پناهی" (آقای جنت مکان) امروز (سه‌شنبه) به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
]]>
Tue, 03 Dec 2019 12:11:36 +0000
<![CDATA[اسماعیلی: پسر یکی از مسئولین دولتی به اتهام مالی در بازداشت به سر می برد + فیلم]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522815 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/522815-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
رکنا: سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده پسر یکی از مقامات دولتی سابق اظهار کرد: نامبرده به اتهام مالی در بازداشت به سر می برد و چهار نفر دیگر در این رابطه دستگیر شدند.
]]>
Tue, 03 Dec 2019 10:25:01 +0000
<![CDATA[سخنگوی قوه قضائیه: فرماندار شهر قدس بازداشت نشده است + فیلم]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522800 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/522800-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
رکنا: غلامحسین اسماعیلی درباره اینکه گفته شده فرماندار شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه دستور تیراندازی را داده بازداشت شده است. آیا خبر بازداشت صحت دارد؟ و آیا او حق داشته که دستور تیراندازی بدهد؟ گفت: بازداشت او صحت ندارد. اینکه چنین حرفی را زده را نمی دانم از مقامات مربوطه بپرسید.
]]>
Tue, 03 Dec 2019 09:54:56 +0000
<![CDATA[غلامحسین اسماعیلی گفت: پرونده پرهام آزاد شهر 2918 شاکی و مالباخته داشته است + فیلم]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522793 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/522793-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
رکنا: اسماعیلی تصریح کرد که مهدی قوانلو متهم دیگر این پرونده به 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم به ارزش 112 میلیارد و 879 میلیون و 320 هزار تومان محکوم شد.
]]>
Tue, 03 Dec 2019 09:54:29 +0000
<![CDATA[پرونده وزرا و مسئولان دولت سابق درباره نفت کیفر خواست صادر نشده است + فیلم]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522760 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/522760-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
رکنا: اسماعیلی اظهار کرد که برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است. این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط دارد.‌
]]>
Tue, 03 Dec 2019 09:53:53 +0000
<![CDATA[رئیس قوه قضاییه درگذشت همشیره ولایتی را تسلیت گفت]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522584 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/522584-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA رکنا: رئیس قوه قضاییه درگذشت همشیره دکتر ولایتی مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.]]> Mon, 02 Dec 2019 11:47:13 +0000 <![CDATA[تأکید رئیس دستگاه قضا بر جبران خسارت‌ زیان‌دیدگان حوادث اخیر]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522547 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/522547-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
رکنا: رئیس قوه قضائیه بر جبران خسارت کسانی که در حوادث و اغتشاشات اخیر آسیب دیده‌اند، تاکید کرد.
]]>
Mon, 02 Dec 2019 10:55:34 +0000
<![CDATA[جنت‌مکان فردا محاکمه می‌شود]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522512 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-65/522512-%D8%AC%D9%86%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
رکنا: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه طرح و نقشه پناهی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار می‌شود.
]]>
Mon, 02 Dec 2019 09:55:15 +0000
<![CDATA[دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522424 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/522424-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
رکنا: دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
]]>
Mon, 02 Dec 2019 07:48:09 +0000
<![CDATA[ورود مدعى‌العموم به موضوع آزار یک کودک / دستورات قضایى لازم صادر شده است]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522336 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/522336-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA رکنا: دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز از ورود مدعى العموم به موضوع آزار یک کودک خبر داد. ]]> Sun, 01 Dec 2019 18:56:38 +0000 <![CDATA[۱۶ میلیون پرونده چالشی برای قوه قضاییه است]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-522245 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/522245-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رکنا: بهرامیان رییس سازمان بسیج حقوقدانان کشور اظهار کرد که ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی چالشی برای قوه قضاییه است و این اقدامات بسیج حقوقدانان می‌تواند کاهش ورودی پرونده را موجب شود.
]]>
Sun, 01 Dec 2019 11:42:00 +0000
<![CDATA[تکذیب آمار رسانه‌های خارجی در مورد اغتشاشات اخیر]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-521986 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/521986-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 رکنا: دادستان کل کشور در خصوص آماری که از سوی برخی از رسانه‌های خارجی در مورد تعداد افراد بازداشت شده و کشته شده در اغتشاشات اخیر گفت: آمار‌های مختلفی می‌دهند که هیچ یک از آن‌ها اعتبار ندارد. ]]> Sat, 30 Nov 2019 13:45:15 +0000 <![CDATA[سفر آیت الله رئیسی به شهریار باعث خوشحالی و قوت قلب مردم این شهر شد]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-521773 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/521773-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
رکنا: نماینده مردم قدس، شهریار و ملارد در مجلس گفت: مردم وقتی دیدند رئیس قوه قضاییه به درد و دل خیلی از ساکنین گوش می‌دهد و از روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی‌شان اطلاع پیدا می‌کند، قوت قلب گرفته و خوشحال شدند.
]]>
Fri, 29 Nov 2019 16:46:07 +0000
<![CDATA[مردم عادی اگر پیامک درباره اغتشاشات دریافت کردند، نگران نباشند]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-521259 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/521259-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
رکنا: ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: سخنگوی قوه قضاییه به زودی درباره تعداد بازداشتی ها و کشته شدگان صحبت می کند.
]]>
Wed, 27 Nov 2019 08:26:25 +0000
<![CDATA[بازداشت یک مسئول قضایی به اتهام فساد اقتصادی]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-521155 /بخش-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/521155-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C رکنا: مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین بازداشت شد. ]]> Tue, 26 Nov 2019 14:42:30 +0000 <![CDATA[جزئیات جدید از اسناد به آتش کشیده شده واحد ثبتی شهرک صدرا]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-521115 /بخش-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-23/521115-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
حوادث رکنا : پرونده‌های واحدی که در ساختمان واحد ثبتی شهرک صدرا در پی نا آرامی های اخیر آتش گرفته بود به دلیل اسکن شدن خوشبختانه آسیبی ندیدند.
]]>
Tue, 26 Nov 2019 12:16:54 +0000
<![CDATA[قوه قضاییه اعلام کرد: اعمال محدودیت‌های قضایی در مورد اموال اعضای شبکه ایران اینترنشنال]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-521112 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/521112-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84
رکنا: شبکه‌های فارسی زبان و معاند که وابستگی‌های مالی و اطلاعاتی به کشور‌های غربی و برخی از مرتجعین منطقه دارند بر تشویق اشرار و بازو‌های رسانه‌ای خود در جریان هر چه بدتر کردن اوضاع داخلی ایران سعی داشتند.
]]>
Tue, 26 Nov 2019 11:44:07 +0000
<![CDATA[آتش زدن واحد ثبتی «صدرا» مشکلی برای اسناد ایجاد نکرده است]]> https://www.rokna.net/fa/tiny/news-521056 /بخش-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-28/521056-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رکنا: رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آتش زدن واحد ثبتی شهرک صدرا مشکلی برای اسناد مالکیت مردم ایجاد نکرده است.
]]>
Tue, 26 Nov 2019 11:12:20 +0000