حوادث کدخبر: 86438 ارسال پرینت 5

رکنا: علی رنجکش:پسر جوانی که در بازداشتگاه پلیس به کما فرو رفته و از پای درآمده است مظنون پرونده بوده و هیچ شکنجه ای نشده است.

رییس پلیس آبادان با اشاره به اینکه کمارفتن جوان آبادانی درپلیس آگاهی این شهر دردست بررسی است همه شایعه ها را تکذیب کرد.
سرهنگ سیدمحسن تقی زاده فرمانده انتظامی شهرستان آبادان صبح امروز به رکنا گفت :درپی نشرخبربه کمارفتن جوان آبادانی درپلیس آگاهی آبادان درشبکه های اجتماعی متاسفانه برخی ازافرادناآگاه به واسطه تعدادی افرادمغرض زمانیکه هیچ دلیلی وجودنداردکه اثبات کند پسرجوانرتوسط مامورین کتک خورده این مواردبی پایه اساس رانشرداده اند .وی گفت: مامورین پلیس آگاهی باهماهنگی مقام قضایی پسرجوانی به نام نادرشریفی فردرا به پلیس آگاهی برای بازجویی احضارکردند وپلیس طبق وظیفه ذاتی وقانونی اش باوی برخوردکرده وطبق مشاهدات هیچگونه جای ضرب وشتمی روی بدن نادروجودندارد .
سرهنگ تقی زاده ادامه داد:من ودادستان ابادان به صورت مستقیم درحال پیگیری موضوع هستیم واگرمامورین ماقصوری داشته باشند قطعا باآنهابرخوردخواهیم کرداماتاکنون هیچ شواهدی دال براینکه پلیس وی راشکنجه داده وجودندارد.
سرهنگ تقی زاده خاطرنشان کرد :افرادی که این موضوع رانشرداده اند و ادعا کرده اند پلیس نادرشریفی فردرا شکنجه کرده ازطریق پلیس فتاودایره حقوقی ناجا به دلیل تشویش اذهان عمومی و خدشه دار کردن چهره پلیس ونشراکاذیب تحت تعقیب قرارگرفته اند تا جاییکه که صبح امروز چندتن ازاین افرادباحضوردرپلیس فتا بازجوی شده واظهارداشته اند که درشبکه های اجتماعی این موضوع را دیده و آنرا پخش کرده اند و این موضوع نیزخودش بارحقوقی دارد.
به گزارش رکنا: ساعاتی پیش تادرشریفی فردجان خودرادربیمارستان طالقانی آبادان ازدست دادوبرای مشخص شدن علت مرگ وی جسداورابرای انجام کالبد شکافی به پزشکی قانونی انتقال یافت.ارسال نظر