وحشت مسافران پرواز شیراز ـ تهران در آسمان+ جزییات

صبح امروز پرواز شیراز به تهران به دلیل نقص فنی با معطلی مسافران همراه شد.

به گزارش رکنا، حسین جهانی مدیر روابط عمومی ایران‌ایر اعلام کرد: هواپیمای فوکر پرواز شماره 423 که از شیراز به مقصد تهران که در ساعت 8:45 امروز پرواز داشت پس از بلند شدن از زمین و 15 دقیقه پرواز، خلبان هشدار باز بودن در کارگو (قسمت باربری عقب هواپیما) را مشاهده کرد و بر اساس استاندارد مربوطه چنانچه فشار داخل کابین مشکل داشته باشد، باید به فرود در فرودگاه اقدام نماید که این کار انجام شده است.

وی گفت:‌ همکاران مهندسی و تعمیرات بلافاصله پس از نشستن هواپیما در حال رفع مشکل هستند.

مدیر روابط عمومی ایران ایر در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیمای جایگزین برای انتقال مسافران در نظر گرفته‌اید، گفت: همین هواپیما درست می‌شود و مسافران را جابه‌جا می‌کند.

 مسافران هواپیمای شیراز ـ تهران چه گفتند؟

در این زمینه فتوحی یکی از مسافران این هواپیما اعلام کرد: پرواز 423 ایران‌ایر که از شیراز به مقصد تهران در ساعت 8:45 امروز پرواز کرد، بعد از یکربع در هوا به دلیل اعلام خلبان مبنی بر اینکه در قسمت باربری هواپیما دچار مشکل شده به فرودگاه برگشت خوشبختانه کسی از مسافران هیچ آسیبی ندیده، اما مسافران از آن ساعت تاکنون که ساعت حدود 14 است در فرودگاه معطل مانده‌اند.

همچنین ربانی‌منش یکی دیگر از مسافران این هواپیما گفت: این هواپیما که در ساعت 8:45 پرواز کرد بعد از چند دقیقه پرواز در آسمان دچار مشکل شد و به فرودگاه برگشت و مردم ابتدا در سالن ترانزیت ماندند و بعد از آن به سالن اصلی فرودگاه هدایت شدند، اکنون بیش از 5 ساعت مردم معطل مانده‌اند و گرچه برای پذیرایی از مردم غذا و بیسکوئیت آوردند، اما کسی نمی‌خواهد مردم می‌خواهند هواپیمای جایگزین باشد و آنها را به مقصد برسانند.

وی در مورد اینکه چه تعداد مسافر معطل مانده‌اند گفت:‌حدود 150 نفر هستند که کم کم صدای اعتراض آنها بلند شده و می‌خواهند تعیین تکلیف  شوند.

به گفته وی، طبق اعلام مسؤولان فرودگاه قرار است، همین هواپیما تعمیر شود و مسافران با همین هواپیما به تهران منتقل شوند.

 حسین جهانی مدیر روابط عمومی ایران‌ایر اعلام کرد: هواپیمای فوکر پرواز شماره 423 که از شیراز به مقصد تهران که در ساعت 8:45 امروز پرواز داشت پس از بلند شدن از زمین و 15 دقیقه پرواز، خلبان هشدار باز بودن در کارگو (قسمت باربری عقب هواپیما) را مشاهده کرد و بر اساس استاندارد مربوطه چنانچه فشار داخل کابین مشکل داشته باشد، باید به فرود در فرودگاه اقدام نماید که این کار انجام شده است.

 در این زمینه فتوحی یکی از مسافران این هواپیما اعلام کرد: پرواز 423 ایران‌ایر که از شیراز به مقصد تهران در ساعت 8:45 امروز پرواز کرد، بعد از یکربع در هوا به دلیل اعلام خلبان مبنی بر اینکه در قسمت باربری هواپیما دچار مشکل شده به فرودگاه برگشت خوشبختانه کسی از مسافران هیچ آسیبی ندیده، اما مسافران از آن ساعت تاکنون که ساعت حدود 14 است در فرودگاه معطل مانده‌اند.

آیا این خبر مفید بود؟