تفاوت خواب و رویا/ چگونه بعضی از خواب ها واقعی می شوند؟ + صوت
حجم ویدیو: 14.30M | مدت زمان ویدیو: 00:01:57

خواب موضوعی گسترده است. تا کنون متخصصان زیادی در رابطه با خواب و موضوعات مربوط به خواب تحقیقات زیادی انجام داده اند. از نظر دیدگاه روانکاوی، خواب ها در واقع همان امیال و نیازهای سرکوب شده ما در واقعیت هستند که در هنگام خواب امکان بروز پیدا می کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خواب و موضوعات مربوط به خواب، گستردگی فراوانی دارد. بارهای چشممان را که پس از خوابی چند ساعته باز کردیم، از مشاهده یکسری اتفاقات در طول خواب متعجب مانده ایم. برایمان جالب بوده است که اتفاقاتی که مشاهده کردیم چقدر زنده بودند یا مدتی حدس زدیم که دقیقاً محتوای خوابمان چه بودند و مکانی که در آن قرار داشتیم کجا بوده است. گاهی هم ممکن است همین اتفاقات طی زمان خواب در واقعیت به وقوع بپیوندد. این ها مسائلی چند هستند از خواب باید واکاوی و بررسی شود.

خواب و رویا دو مقوله پیچیده، مجزا و در عین حال وابسته به یکدیگر

دکتر مریم جواهریان، متخصص روان شناسی سلامت در تعریف خواب و رویا به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: رویا، با توجه به تصویر سازی منحصر به فردی که در آن مشاهده می شود، از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. این تصویرسازی منحصر به فرد باعث شده است که نگاه معنوی در طول تاریخ به این پدیده وجود داشته باشد. از رویا به عنوان ابزاری برای ارتباط با جهانی دیگر استفاده می شود. خواب و رویا دو مقوله کاملاً پیچیده هستند که در عین مجزا بودن، وابستگی بین آن ها موجود است.

وی در رابطه با موضوعاتی که پس از رویا در واقعیت می بینیم، افزود: بررسی رویاها نشان می دهد که هرکس در رویاهای خود با کسانی که آشنایی بیشتری داشته و مکان هایی که رفت و آمدش در آنجا زیادتر بوده است، همان ها را می بیند. از طرف دیگر تحلیل رویاهای افراد مختلف نشان داده است که تقریباً نیمی از همه رویا ها عنصری از رویاهای گذشته را شامل می شود. تحلیل نظام مند رویا ها همچنین نشان داده است که میزان تعاملات پرخاشگرانه در رویاها بیشتر از تعاملات دوستانه و هیجانات منفی بیشتر از هیجانات مثبت است. محتوای رویای افراد در سال های مختلف، دارای همسانی فراوانی است، بنابراین رویاها را می توان به دنبال فعالیت روزانه افراد و یا از بعد اجتماعی و روان شناختی به طور کامل بررسی کرد.

رویا شاهراهی برای شناخت فعالیت های ناهشیار ذهن/ احتمال بروز مشکل با کم خوابی

جواهریان در بررسی خواب و رویا از حوزه روانکاوی گفت: رویاها شاهراه هایی برای شناخت فعالیت های ناهشیار ذهن هستند. رویا متاثر از امیال، نیاز و اندیشه هایی است که برای فرد غیرقابل پذیرش بوده است. بنابراین این امیال به ناهشیار ذهن افراد رانده می شود و اندیشه ها محتوای رویا ها بشمار می روند و شکل ظاهری رویا از محتوای عمیق آن ها کاملاً جدا در نظر گرفته می شود.

این استاد دانشگاه در بیان خواب و رویا از نظر فیزیولوژکی افزود: خواب دیدن می تواند باعث شود تا حافظه کوتاه مدت ما به حافظه بلندمدت تبدیل شود. از این جهت افرادی که خواب کمتری دارند ممکن است از نظر حافظه در بلند مدت دچار مشکل شوند، از طرف دیگر خواب و خواب دیدن می تواند باعث تقویت مهارت حل مسئله شود و بعضی مسائل و سوال های ما در خواب به آن پاسخ داده شود. این مورد می تواند به تسلط نیمکره غالب مغز بر نیمکره دیگر اثر بگذارد.

در خواب، نیمکره راست مغز فعال و برخی مسائل واقعی را بصورت شهودی درک می کنیم

مریم جواهریان ادامه داد: باید توجه داشت که در هنگام خواب، غلبه نیمکره چپ مغز بر نیمکره راست مغز کمتر می شود. گفتنی است نیمکره چپ مغز در اغلب افراد نیمکره غالب است و بیشتر به منطق نمادین، توانایی حل مسئله و مسائل جزئی تمرکز دارد. با این حال نیمکره راست، رویکرد های کل نگر و شهودی را در نظر دارد. وقتی کارکرد های نیمکره چپ در خواب کمتر می شود، باعث می شود که نیمکره راست افراد در هنگام خواب، توانایی بروز داشته باشد، در نتیجه ممکن است بعضی مسائل به صورت شهودی به افراد الهام شود که در حالت بیداری ممکن است این شرایط با غلبه توانایی های منطقی سرکوب شود. این موارد به وفور در زندگی رخ می دهد.

این متخصص روان شناسی سلامت در پایان و در مورد تاثیر شیوع کرونا بر خواب افراد گفت: در هنگام شیوع کرونا کیفیت و محتوای خواب، تغییرات اساسی پیدا کرده بود. در زمان قرنطینه به دلیل آن که زمان زیادی در منزل می گذشت و شب بیداری وجود داشت، چرخه خواب و بیداری مردم تغییر یافته بود. همچنین به دلیل سطح بالای استرس و اضطراب، کیفیت خواب ها نیز تغییر یافته بود. از طرف دیگر، به دلیل آن که خواب تحت تاثیر جامعه و وقایع روزانه است، استرس ناشی از اخبار بد، قرنطینه، ناامنی در شغل، ترس از بیماری، مسائل خانوادگی و اجتماعی باعث شده است تا محتوای خواب افراد با جنبه هایی از اضطراب همراه باشد.

آیا این خبر مفید بود؟