گورخرها بدون ثبت سفارش به ایران آمدند / با مقصران مرگ گورخر آفریقایی برخورد شود

مهرداد جمال ارونقی تاکید کرد: هر سه رأس گورخر در هنگام ترخیص، سالم بوده اند و در گمرک تهران با صدور حکم، اجازه خروج داده شده است.

به گزارش رکنا، به دنبال حواشی ایجاد شده در رابطه با تلف شدن یک راس گورخر آفریقایی در باغ وحش صفادشت ، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که برای ورود این سه راس گورخر، ثبت سفارش انجام نشده بود و امکان اظهار به گمرک جهت انجام تشریفات برای ترخیص را نداشت.

وی افزود: علی الظاهر ۳ رأس گورخر وارده به گمرک بازرگان فاقد ثبت سفارش بوده و امکان اظهار به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی نداشته است. اما ضمن هماهنگی گمرک بازرگان با گمرک تهران ، نسبت به ترانزیت این سه رأس گورخر اقدام و در گمرک تهران با صدور حکم، اجازه خروج داده شده و هر سه رأس گورخر در هنگام ترخیص، سالم بوده اند.

ارونقی تاکید کرد: این که گورخر‌ها چه مدت زمانی در گمرک بازرگان معطل مانده اند و در طول این مدت، آیا نمایندگان ترخیص گورخرها، به گمرک مربوطه مراجعه و درخواست مکتوبی ارائه داده اند یا خیر؟ و پیگیری گمرک مربوطه با توجه به فوریت امر به چه صورتی بوده؟ تعلل و قصور احتمالی متصدیان گمرک اشاره شده را نشان خواهد داد که این موضوع تحت بررسی است و امیدوارم ضمن شناسایی کلیه عوامل ذیمدخل، با تمامی مقصرین این حادثه برخورد لازم صورت پذیرد.

معاون فنی گمرک خواستار شد: از تمامی افرادی که به نحوی از انحاء در جریان این اتفاق دردناک هستند درخواست می‌کنم اگر مستنداتی مبنی بر کوتاهی هریک از عوامل مرتبط از ابتدا تا انتهای ورود و ترخیص این سه رأس حیوان دارند ارائه دهند تا در بررسی‌های صورت گرفته ملحوظ نظر قرار گیرد.

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟