اخراج اجباری کارگران منزل /  کمک کردن کاهش یافته است

کرونا بسیاری از مشاغل را به تعطیلی کشانده و کارگران، کارفرمایان و کارمندان ای مشاغل را با مشکل روبرو کرد.

به گزارش خبرنگاران اجتماعی رکنا، کارگران روزمزد که قبل از شیوع کووید_19 با مشکلات معیشتی دست به گریبان بودند با آمدن کرونا، تورم و گرانی های روزافزون شرایط زندگی آنها را هر روز بدتر از گذشته می کند. چرا که کار نکردن ارمغان سال 99 به زندگی شان است برای رسیدن به فلاکت. علی محمدی، مدیرعامل یکی از شرکت های خدماتی درباره فعالیت شان در دوره شیوع کرونا به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: سال کرونایی افتضاح بود. چون کسی نیرو نمی گرفت و درخواست برای کارگر کمتر شده بود. مردم می ترسیدند کارگران را در خانه بپذیرند. ما هم مجبور شدیم کارگرانی که قراردادهایشان تمام شده بود را اخراج کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چند نفر را اخراج کردید؟ تاکید کرد: مجبور شدیم عذر 10-15 نفر از کارگران مان را بخواهیم چون کار نداشتیم. تعداد کار ما بسیار کم شده است. کارگران ما 30 نفر بودند که نصف شدند.

علی محمدی در پاسخ به این که با توجه به نزدیک شدن عید، درخواست کارگر زیاد شده یا خیر؟ گفت: چند روزی است که درخواست نیروی کار نسبت به کل سال بهتر شده است. اما اصلا مانند عید سال های قبل نیست. شاید در این 10-15 روز باقی مانده کمی بازار ما از کسادی بیرون بیاید و کارگران سر کار بروند.

این مدیرعامل یکی از شرکت های خدماتی افزود: در حال حاضر درخواست کار ما نصف شده است. اما در طول سال شرایط بازار کار بسیار بد بود. سال های پیش هر روز 14-15 درخواست نیرو داشتیم و سالی که گذشت به روزی 4-5 کارگر درخواست شده و در بهترین حال آخر هفته ها به 6-7 کارگر رسیده است.

وی با اشاره به عید سال گذشته گفت: عید سال گذشته کرونا آمده بود و ما مجبور شدیم که تعطیل کنیم و تا اردیبهشت نبودیم و کارگران مان بیکار شدند.

علی محمدی با اشاره به کمک مردم به این کارگران روزمزدی که نظافت خانه ها را برعهده می گیرند، تاکید کرد: کارگران ما به دلیل کرونا چیزی از کارفرما قبول نمی کنند. معمولا کارفرمایان هم چیزی به آنها نمی دهند و کمک نمی کنند. سال های گذشته کارگران از کارفرمایان درخواست کمک یا انعام می کردند اما در این سال به دلیل کرونا هیچ کدام از طرفین تمایلی برای کمک نداشتند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟