برنامه مدرسه تلویزیونی در روز جمعه

به گزارش رکنا، بعد از شیوع کرونا در کشور، آموزش و پرورش به فکر ارائه آموزش از طریق روش‌های مختلف افتاد که یکی از این روش‌ها آموزش تلویزیونی بود.

آموزش تلویزیونی با عنوان مدرسه تلویزیونی در سال تحصیلی جدید هم ارائه می‌شود و 3 شبکه آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی به ارائه آموزش به دانش‌آموزان می‌پردازند.

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‎های ابتدایی و متوسطه که فردا جمعه 7 آذر از مدرسه تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی -پایه پودمان یک - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا۹:۳۰ تولید و توسعه صفحات وب PHP - رشته تولید و توسعه صفحات وب - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش‌آموزان

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ فرهنگ و هنر-طراحی از میوه ها پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ فرهنگ و هنر - تصویر سازی( انواع خط) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر - تصویر سازی( جلسه دوم ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی - درس پژوهی

متوسطه دوم:

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰ تاریخ معاصر - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته‌ها

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس فارسی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲ پایه۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی و آمار۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی  آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟