تمام کشورها در توسعه، ابتدا با کاهش مرگ و میر و بعد با کاهش باروری مواجه شدند

جمعیت / جواد حسین زاده، گزارشی از روند جمعیتی کشور ارائه کرد و گفت: مقوله جمعیت باید در کنارشاخص‌های فرهنگی، اقتصادی و ... بررسی شود.

به گزارش رکنا، او اظهار داشت: رویکرد آماری کشور در سال های اخیر بر اساس ۳ گرایش مسلط دنیا است که شامل مرجعیت مراکز آماری، قانون آمار و حرکت به سوی شیوه های ثبتی مبنا می‌باشد.

وی تصریح کرد: آمارهای ثبتی به عنوان سرمایه ملی کشور محسوب می شود که با بودجه و سرمایه ملی تهیه شده است و باید از این سرمایه بهره برد.

در ادامه آقای نصیری، معاون طرح های آماری و آمار های ثبتی مرکز آمار ایران، گزارشی از روند رشد جمعیت در ایران با نگاهی به سالمندی ارائه کرد.

نصیری ضمن اشاره به نظریه انتقال جمعتی، اعلام کرد تمام کشورها در مرحله توسعه، ابتدا با کاهش مرگ و میر و متعاقب آن با کاهش باروری مواجه شدند. او اضافه کرد جمعیت کشور در ۶۰ سال اخیر بیش از ۴ برابر افزایش داشته است. نصیری ضمن اشاره به آمار سه گروه عمده‌ای جمعیت کشور، افزود: کشور ۴ دهه زمان دارد تا از فرصت پنجره جمعیتی خود استفاده نماید. ایشان ضمن اشاره به وضعیت آمار تراکم جمعیت کشور، اعلام کرد: نابرابری تراکم جمعیت در استانهای کشور، نزدیک به ۲۰۰ برابر در کیلومتر مربع است.

او سالمندی جامعه را از دیدگاه جمعیت شناسی، افزایش نسبت جمعیت ۶۰ یا ۶۵ ساله و بیشتر ذکر کرد که با کاهش سهم جمعیت زیر ۱۵ سال همراه می باشد. نصیری اضافه کرد سهم جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۵ کمی بیش از ۶ درصد کل جمعیت بود. او میزان باروری کل در کشور در سال ۱۳۹۸ را حدود ۱.۷۷ اعلام کرد. وی اضافه کرد: استانهای سیستان و بلوچستان و گیلان به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین میزان باروری در کشور می‌باشند. همچنین این دو استان به ترتیب جوان ترین و سالمند ترین استانهای کشور می‌باشند.

نصیری ضمن معرفی طرحهای آمارگیری گذران وقت و فرهنگ رفتاری خانوارهای کشور، از آمادگی مرکز آمار ایران برای ارایه نتایج طرح‌های آماری مذکور در جلسات بعدی شورای فرهنگ عمومی خبر داد.

گفتنی است شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی فعالیت دارد. براساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا دارای ۳۰ عضو است و هر دو هفته یک بار، به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهدبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟