به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه کشور در ستاد مبارزه با کرونا ویروس حضور دارند چه تدابیری برای این شرایط اندیشیده شده است و به طور کل ستاد مبارزه با کرونا در خصوص صدمات اقتصادی که به جامعه در این مدت خواهد خوردو خورده است چه برنامه ریزی دارد.

دکتر جمشیدی دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ژرژیک آبرامیان نماینده مجلس در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا به این سوال اینگونه پاسخ دادند:

جمشیدی دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت :کمیته ویژه ای توسط معاون رییس جمهوری تشکیل شده است و  تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته شده است.هم اکنون در جریان جزییات آن تصمیمات به خاطر اینکه بیشتر جنبه اقتصادی دارند، نیستم اما از همکارانمان می‌خواهم که این مسایل را بیشتر به مردم توضیح دهند.

ژرژیک آبرامیان - عضو کمیسیون قضائی مجلس نیز در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: در شرایط اضطراری قرار داریم . در این شرایط باید برنامه ریزی و مدیریت مناسبی صورت گیرد. در این خصوص نیز ستاد مبارزه با کرونا در برابر تصمیماتی که گرفته می شود باید این شرایط را نیز در نظر بگیرند. ما در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟