حجم ویدیو: 50.15M | مدت زمان ویدیو: 00:05:23

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، فقر، استخوان های زنان سرپرست خانوار را بیشتر می شکند.امسال با افزایش نوسانات اقتصادی شاهد رانده شدن خانواده های کم بضاعت به ویژه زنان سرپرست خانوار به حاشیه شهرها هستیم که به حتم آسیب های مخصوص به خود را هم شکل می دهد.

اعتیاد، فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،کودکان بی شناسنامه و زنان بی شناسنامه .... حالا کمر بسیاری از زنان را خم کرده و نیاز سایه چتر حمایتی بر سرشان بیشتر حس می شود.

 با توجه به شرایط اقتصادی کشور، زنان سرپرست خانوار با مشکل روبرو شده اند، دولت در بودجه سال 99 و سال جدید چه پیش بینی ها و تمهیداتی برای این زنان در نظر گرفته است؟

بچسبی که به زنان سرپرست خانوار زده می شود درست نیست

علی ربیعی، سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا با تاکید بر این که تمام زنان سرپرست خانوار آسیب دیده نیستند اما بخشی از این زنان به اعتیاد ، تن فروشی روی می آورند در مورد تمهیدات دولت برای این دسته از  زنان چنین توضیح داد:  متاسفانه در مورد مفهوم زنان سرپرست خانوار برداشت اشتباه صورت گرفته است. با توجه به تغییر سبک زندگی و اقتصادی کشور بسیاری از زنان و دختران به تنهایی زندگی و خود را تامین می کنند. بنابراین وقتی آماری از زنان سرپرست خانوار ارائه می شود، نشان از آن نیست که تمام آنها در شرایط بدی قرار دارند. بعضی وقت ها طلاق یک راه حل است بنابراین برچسبی که زنان سرپرست خانوار زده می شود، برچسب درست نیست.

 اشتغال زنان روستایی بیشتر از مردان

سخنگوی دولت با بیان اینکه تعدادی از زنان هستند که به علل مختلف در کنار شرایط اقتصادی، باعث شده که  در معیشت زندگی دچار مشکل شوند ادامه داد : البته این زنان هم دو بخش هستند، زنانی که آسیب ندیده اند و عده ای دیگر دچار آسیب هایی مانند تن فروشی و اعتیاد شده اند. سالانه بخشی از وام اشتغال به زنان سرپرست خانوار تخصیص داده شده است. سال 97 در مجموع 66درصد اشتغال را زنان تشکیل دادند. زنان سرپرست خانوار بخشی از اشتغال روستایی را تشکیل داده و درصد اشتغال زنان روستایی نیز بیشتر از مردان بوده است.

برای توانمندسازی زنان تلاش و بودجه نیاز است

علی ربیعی همچنین در خصوص آخرین وضعیت تعیین  بیمه زنان سرپرست خانوار چنین توضیح داد: دولت بخشی از زنان سرپرست خانوار که از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند ولی دچار آسیب نشده اند را بیمه (تامین اجتماعی، روستایی و عشایر) کرده است.

او با بیان این که توسط معاونت زنان ریاست جمهوری با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برای توانمندسازی زنان برنامه ریزی کردند، افزود: معتقدم هنوز تکاپوی زیادی در این حوزه انجام نگرفته  و نیاز به تلاش و بودجه بیشتری وجود دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به وضعیت زنان آسیب دیده و نگاه دولت با تاکید بر اینکه دولت نهادهای مردمی را در این مورد حمایت می کند افزود: دولت تصمیم دارد بعد از ارائه هزینه های دولتی به نهادهای مردمی، هزینه را به خانواده ها پرداخت کند.

میزان کم توانی و تعداد فرزندان، اولویت بیمه زنان خانه دار

او در پاسخ به این سوال که دولت موظف است زنان خانه دار را بیمه کند، در حال حاضر بیمه زنان خانه دار در چه مرحله ای است؟ چنین توضیح داد: هر سال بودجه ای را از محل هدفمندی به بیمه زنان خانه دار اختصاص می دهیم با توجه به شرایط فقر و تعداد فرزندان زنان خانه دار را اولویت بندی کردیم و در بودجه سال آینده نیز این میزان پیش بینی شده است.

کمک معیشتی به فقرا غذایی اختصاص یافت

ربیعی در پاسخ به این سوال که با گران شدن بنزین، در حال حاضر 60 میلیون نفر کمک معیشتی دریافت می کنند، آیا می توانیم بگوییم 60میلیون فقیر و کم توان  در ایران وجود دارد؟ تاکید کرد: فقر تعریف دارد و یک مفهوم ذهنی است که هر کسی یک برداشت از این کلمه (فقر) دارد. فقر شدید غذایی تا فقر زیرساختی زیرمجموعه فقر قرار می گیرد. احتمال دارد یک نفر شرایط خوبی داشته باشد اما توانایی بهره برداری از پول را نداشته باشد. فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر درمان و... داریم. فقر مفهوم بسثیار گسترده ای دارد. 60میلیون نفر 6دهک از 20دهک ما را دربرمی گیرد عمده افرادی که در فقر غذایی قرار گرفته بودند را تحت کمیته امداد و بهزیستی قرار دادیم و فکر می کنم فقر شدید غذایی را تا حدود زیادی کنترل کردیم. در مورد بازماندگان از تحصیل برای کاهش فقر آموزشی تلاش کردیم و 80درصد موفق بودیم. برای کاهش بازماندگان از تحصیل 3 دستگاه قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار هم قرار گرفتند و در این زمینه حرکت هایی را سامان دادیم. در فقر درمان هم باید بگویم امروز هیچ ایرانی نیست که اراده کند و در دریافت بیمه درمان با مشکل روبرو شود.

خبرنگار: پریسا هاشمی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟