متاسفانه علاقه بیش از حد و اندازه و شاید بهتر باشد بگویم اعتیاد لیلا همسرم به گوشی تلفن همراهش از همان روز اول ازدواج مان دردسر ساز شد.

مدتی که دوران عقد را سپری می کردیم این موضوع زیاد برایم مهم نبود. من بیشتر سرگرم کارم بودم تا بتوانم مقدمات زندگی مان را فراهم کنم . البته وقتی می دیدم درگیر گوشی تلفن همراهش است کمی ناراحت می شدم .با این وجود به خودم می گفتم سر خانه و زندگی خودمان برویم اوضاع درست می شود.

اما همسرم بعد از ازدواج مان هیچ تغییری نکرد که هیچ بلکه بدتر شد. شب ها تا دیر وقت با گوشی تلفن همراه سرگرم بود و چندبار هم سر همین موضوع کارمان به مشاجره کشیده شد.

او یاد گرفته بود گریه کند و بعد هم قهر و آ شتی راه می انداخت. از ترس آبرویم کوتاه می آمدم .نمی توانستم حرفی بزنم و از طرفی خانواده ام منتظر بودند در این باره یک کلمه بشنوند و صد جمله تحویلم بدهند.

پدرو مادرم مخالف این ازدواج بودند و از همان روز اول می گفتند این زن نمی تواند شریک مناسبی برای سرنوشت تو باشد. ولی من عاشق و دلباخته شده بودم و هیچ چیز نمی فهمیدم. حالا هم بدجور چوب همین اشتباهاتم را می خورم.

یک شب با دیدن همسرم کاسه صبرم لبریز شدو گوشی تلفن همراه را از دستش کشیدم. در یک گروه اجتماعی با چند نفر گفتگو می کرد.

او به گریه افتاد و چون نمی خواستم زیاد مته به خشخاش بگذارم گوشی تلفن همراه را تحویلش دادم.

قول داد که ترک عادت کند . اما از روز بعد دوباره درگیر اعتیاد مجازی خودش شد . گوشی تلفن را دوباره از او گرفتم و به سر کار رفتم. وقتی به خانه برگشتم اثری از او نبود. مادرش زنگ زد و گفت همسرم قهر کرده و خانه آ نها رفته است.

دنبالش رفتم. می گفت نمی خواهد با من زندگی کند و ... .

این قهر کودکانه حدود 2 هفته طول کشید . سر همین مساله و گرفتاری اش در گوشی تلفن همراه ، پدر و مادرش نیز به اوگیر داده بودند.

از آنجا هم قهر کرد و به خانه برگشت اما هنوز هم از رو نرفته بود و برایم خط و نشان می کشید که نباید به کارهایش گیر بدهم در غیر این صورت ... .

مانده بودم چکار کنم. با رهنمایی یکی از همکارانم او را به مرکز مشاوره آ وردم. چند جلسه به اینجا آ مده ایم و خوشبختانه تا الان نتیجه بخش بوده است . امیدوارم این مشکل حل بشود و همسرم به اشتباه خودش پی ببرد ،او باید بداند ازدواج کرده و باید تعهد داشته و مسئولیت پذیر باشد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

محصل

آیا این خبر مفید بود؟