جشنی که به جای خوشحالی، ناراحتی را به همراه دارد که در طول سالیان سال برگزاری آن دستخوش تغییرات شده.

چهارشنبه سوری یا جشن چهارشنبه آخر سال اولین جشن از مناسبت های نوروز است جشن مختص ایران نیست بلکه کشورهای فارسی زبان و برگزار کننده جشن نوروز، در آن شریک هستند. از همه بررسی‌های تاریخی و علمی اختلافی این رسم کهن که بگذریم؛ می خواهیم این روز را از ابعاد دیگری بررسی کنیم.

هر ساله که به چهارشنبه سوری می‌رسیم خوب که به خیابان ها نگاه می کنیم گویی وارد محل اجرای رزمایش نظامی شده ایم ویا به شهرمان حمله کرده اند و به عبارتی درگیر جنگ شده ایم. از آنجایی که در جنگ مهم ترین اصل مقابله، خشم و انزجار از دشمن را به همراه دارد و با همین فرضیه به جنگیدن ادامه می دهیم در چهارشنبه سوری هم همین اتفاق درحال وقوع است.

خشونتی که هرساله جمع شده و در یک روز خالی می شود. این خشم به دو شیوه پنهان و آشکار نمایان میشود. خشم پنهان در افرادی که از بیرون در حال نظاره هستند و صداهای وحشتناک آن را تحمل می کنند که درنتیجه روابط فردی و بین فردی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد و خشم آشکار در افرادی که اجرا کننده ترقه ها و مواد منفجره هستند باز هم روابط فردی و بین فردی شان را تحت تاثیر قرار می دهد.

همچنین آسیب های جسمانی و روانی دیگر مهمترین مولفه این مساله است که خشم به واقع خالی نمی شود بلکه از خشم پنهان به آشکار و از خشم آشکار مجدد به خشم پنهان تبدیل می شود.

بسیاری از افراد فکر می‌کنند برای تخلیه این خشم باید به اموال یکدیگر و خودشان آسیب برسانند این از ضعف آگاهی و عدم توجه به تجارب دیگران نشئت می گیرد. آگاهی یافتن همه مشکل را حل نمی کند ، حتی تجربه کردن هم مشکل را حل نمی کند چرا که اگر حل می‌شد این مسئله تا به امروز نوروز باستانی مردم را به کامشان تلخ نمی کرد.

برای کاهش و از بین بردن آثار منفی این مراسم و تغییر باور های اشتباه پیرامون برگزاری این مراسم دستگاه های مسئول آموزشی موظفند در طول سال همکاری بیشتری نمایند.

بهتر است به جای پیام های آگاهی بخشی در چند روز منتهی به پایان سال توسط آتش نشانی، شهرداری و نیروی انتظامی، در طول سال افراد را در گروه ها و سنین مختلف جهت کنترل خشم آموزش دهیم و از آنجایی که یادگیری مستلزم تکرار است در طول سال جوانان و نوجوانان را نسبت به پرهیز از رفتارهای پرخطر آسیب رسان به جامعه آموزش دهیم.

صالح محمدپور:  عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

و عضو انجمن روانشناسی ایران، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟