بحرانی که مسئولین کشور را تهدید می کند/  مدیرانی که به بلوغ عاطفی و اجتماعی نرسیده اند

آسیب های روانی و اجتماعی متعددی می تواند در نتیجه بی اعتمادی مردم به مسئولین و بی تدبیری آن ها ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، همیشه انتقادات به گفته ها و عملکرد برخی از مسئولین وارد می شود. گاهی حجم این دست اخبار و رفتار برخی ها ممکن است موجب خشم و ناراحتی مردم شده و احساسات آن ها را جریحه دار کند.

کارشناسان و متخصصان می گویند اگر با مردم با صداقت و شفافیت حرف زده نشود، نه تنها مقبولیت مسئولین بلکه مردم جامعه نیز دچار خستگی و درماندگی خواهند شد و نهایتاً زندگی شان بر پایه ناامیدی بنا نهاده خواهد شد.

بعضی حرف های مسئولین حکم روان خراشی دارد

دکتر محمد ابراهیم مداحی، روان شناس و رئیس خانه روان شناسان و مشاوران در مورد آثار روانی حاصل از تنش ها، رفتار و مسائل سیاسی به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: مسئولین و یا افرادی که صاحب تریبون هستند و توان تاثیرگذاری بر افراد را دارند، باید بدانند که رفتار و گفتارشان می تواند اثرات عمیق و گسرده تری بر جای گذارد. گاهی اوقات اصحاب تریبون ها و مسئولین به جایگاه اثرگذار خود در جامعه واقف نیستند و ممکن است بعضی مسائل را به صورت وعده هایی عنوان کنند که هیچ پشتوانه ای ندارد و فقط حکم مُسکن دارد و یا ممکن است فرافکنی کنند و بواسطه همین فرافکنی ها توقعات مردم در سطحی قرار گیرد که هیچ پشتوانه ای ندارد، حال آن که چنین موضوعی به جای روان درمانی، نوعی روان خراشی تلقی می شود.

گاهی ممکن است افراد با توجه به شرایط اقتصادی چشم به توصیه ها و گفته های مسئولین بدوزند اما نتیجه خوبی دریافت نکنند، مداحی در این رابطه گفت: کسی که به عنوان مثال به امید و توصیه یک مسئول در بازار سرمایه گذاری می کند و نهایتاً متضرر می شود، در روان شناسی اصطلاحاً ریلکس و خود را آزاد می کند، در این وضعیت محافظت ها، مراقبت ها و مشورت ها را در نظر نمی گیرد و با امید کاذب به حرف آن مسئول، پس از متضرر شدن با ناامیدی مخرب روبرو می شود. این موضوع می تواند در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... بروز پیدا کند.

برخی مسئولین به بلوغ روانی، اجتماعی و اخلاقی نرسیده اند

رئیس خانه روان شناسان و مشاوران با انتقاد از بی توجهی برخی مسئولین به نیازها و ابعاد روانی اقدامات آن ها در زندگی مردم افزود: یکسری رفتارها باعث می شود تا احساس کنیم بعضی افراد و مسئولین بلوغ اجتماعی، عاطفی و اخلاقی ندارند و با روان و احساسات و ادراک مردم بازی می کنند. اکنون اگر مسئولی تقوا داشته باشد، گفتارش جلوتر از عملش نیست، مسئولی که تقوا دارد از آینده حرف نمی زند و نمی گوید که "آینده این طور می شود، آینده آن طور می شود و...". این صحیح است که امید به آینده مثبت است اما بهتر است به جای آینده و استفاده از فعل مضارع از فعل ماضی استفاده کنیم و بگوییم " این کار را کردیم، آن موضوع را محقق را کردیم و..." وقتی کسی فعل ماضی را به کار می برد، کردار جلوتر از گفتار است، وقتی فعل مضارع را به کار می بریم یعنی کردار پشت سر گفتار است.

بدون صداقت دچار بحران مقبولیت و مشروعیت خواهیم شد

مداحی به وعده های بی حساب و کتاب مسئولین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از مهمترین دلایل وضعیت اقتصادی نامطلوب کنونی، وعده های بی حساب و کتاب مسئولین است که باعث افزایش سطح مطالبات و توقعات مردم شده، برآورده نشدن این مطالبات موجب نارضایتی و عدم آرامش مردم می شود زیرا سطح توقعات مردم بالا رفته و از مسئولین بیشتر مطالبه می کنند. اگر هرکس به حدیث امیرالمومنین عمل کند که " خدا رحمت کند کسی را که حد خودش را بشناسد و در همان حد توقف کند" دیگر مسئولین در حد چارچوب خودشان حرف می زدند و عمل می کردند.

وی ادامه داد: در وضعیتی که مثلاً رئیس جمهور در حد رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه به جای رئیس قوه مقننه و به همین ترتیب در رده های دیگر، مسئولین به جای یکدیگر حرف بزنند، مردم دچار آشفتگی ذهنی، اضطراب و افسردگی خواهند شد. اساس زندگی مردم، با دیدن خُلف وعده ها و اشتباهات مسئولین، بر پایه ناامیدی بنا می شود.

صداقت، ابراز حقایق و شفافیت داشتن در امور از جمله مواردی است که همواره مورد تاکید مردم بوده است. محمد ابراهیم مداحی در این رابطه ابراز داشت: اگر صادقانه فرصت ها، تهدیدات و نکات مثبت و منفی را با مردم در میان بگذاریم و صداقت را در اولویت قرار دهیم، اعتماد مردم به مسئولین بازسازی خواهد شد اما اگر غیر از این باشد، مسئولین ما دچار بحران مقبولیت و شاید مشروعیت شوند.  آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

عکس: صادق نیک گستر

آیا این خبر مفید بود؟