نتیجه جستجو :

  • رکنا: نظرات برخی اندیشمندان بین المللی پیرامون پسا کرونا را که در یک یادداشت آورده شده بود، را در ذیل می خوانید .استفن والتز یکی از این اندیشمندان معتقد است جهانی شدن پس از کرونا خاتمه خواهد یافت.

  • رکنا: رئیس کمیته قضایی سنای آمریکا، پیشنهاد عجیبی برای جایگزین کردن توافق هسته ای ایران (برجام) ارائه کرد.

  • رکنا: عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات تعمیراتی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ پیشران توسعه اشتغال در کشورهای در حال توسعه هستند.

  • رکنا: غریب آبادی سفیر کشورمان در سازمان ملل، از تصویب چندین پروژه جدید همکاری فنی میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان اجلاس هفته گذشته شورای حکام آژانس خبر داد.

  • رکنا: عواملی چون افزایش شیوع چاقی ناشی از شکل نادرست زندگی شهر نشینی و افزایش سـن جوامـع بـشری، منجر به افزایش سرعت شـیوع بیمـاری دیابت در جهان شده و متاسـفانه ایـن افــزایش در کشورهای در حال توسعه از جمله در کـشور ما چشمگیرتر هم بوده است.

  • رکنا: اکنون ۸۱ درصد مردم کشورهای صنعتی و ۴۱ درصد مردم کشورهای در حال توسعه به اینترنت دسترسی دارند. این گونه بود که ارتباط دو نفر و دو کامپیوتر ۵۰ سال پس از آن به ارتباط بین چهار میلیارد نفر تبدیل شده است.

  • رکنا: رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با اشاره به رشد آمار سالمندی در کشور، گفت: بر اساس آخرین پیمایش صورت گرفته در کشور ۱۰ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند که از این بین سهم مناطق سه، چهار و پنج در تهران بالاتر از سایر مناطق پایتخت است.

  • رکنا: حبوبات از ارزش تغذیه ای قابل توجهی برخوردار هستند و منبعی عالی برای فیبرهای سالم و پروتئین محسوب می شوند.

ادامه