جوشکاری

نتیجه جستجو :

  • بشر از ابتدای زندگی مدرن تا به امروز همواره به دنبال مکان‌هایی بهتر برای زندگی بوده است. به همین دلیل، انسان‌ها از شهری به شهر دیگر و یا کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند. اغلب افراد تصور می‌کنند که برای مهاجرت به کشورهای مطرح اروپایی، حتما باید مدارک دانشگاهی سطح بالا و یا وضعیت مالی بسیار خوبی داشت.

  • رکنا/حوادث :استفاده نادرست از بشکه ۲۰۰لیتری متعلق به ترکیبات شیمیایی؛ جوشکار جوان را به شدت مصدوم وراهی بیمارستان کرد.

ادامه