امسال تعداد زیادی از زندانیان عفو شدند ، اگر قوه قضائیه یک قدم جلو می گذاشت و آنها که در دادگاههای بدوی حکم هایی گرفته اند که شامل مفاد این عفو می شدند ولی هنوز مرحله تجدید نظر را طی نکرده اند پرونده شان بسته شود به یکباره حجم زیادی از پرونده ها کاهش می یافت و حتی اگر در دادسراها به این جمع بندی رسیده شود افرادی که مرحله دادرسی را می گذرانند در صورت اتمام پرونده شان شامل این عفو شوند و پرونده شان بسته شود کلی بار دادسرا و در مرحله بعد دادگاه ها سبک می شود.

البته این اقدامات نیاز به کار کارشناسی و حقوقی نیاز دارد که می توان در تحول وعده داده شده به سرعت در قوه قضائیه سازوکارهایی را پیش بینی کرد که این اقدام در چارچوب مشخص انجام شود . البته این تصمیم بزرگی است ولی هیچ تحولی بدون ابتکار ، شجاعت و خلاقیت در گرفتن تصمیم های بزرگ امکان پذیر نیست. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟