رکنا: محصل / نزدیک ظهر بود و بالاخره نوبت به پیرمرد رسید . آمده بود کارت ملی اش را عوض کند. این روزهای آخر سالی هرجا…

مهمترین عناوین یادداشت