به گزارش گروه ترجمه رکنا، رحیم کوریف پنج ساله از چچن ، شش رکورد جهانی را با انجام 3202 شنای پشت سر هم طی دو ساعت و نیم ثبت کرد.

سردبیر کتاب رکوردهای روسیه استانیسلاو کوننکو در این خصوص به خبرنگاران اطلاع داد.

وی گفت: امروز رحیم کوریف با ثبت 3202 شنا پشت سر هم طی دو ساعت و نیم توانست رکورد را بشکند و همچنین پنج رکورد شامل: بیشترین تعداد طی یک ساعت، بیشترین تعداد طی دوساعت، کمترین زمان انجام یک هزار شنا، دو و سه هزار شنا. کل این رکوردها به طور رسمی ثبت شده است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

 

آیا این خبر مفید بود؟