جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 14 ماه گذشته

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همواره جزو مطالبات اصلی این قشر بوده است. البته در یک سال گذشته اعمال قانون همسان سازی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موجب افزایش محسوس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شده است؛ به نحوی رئیس سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به 14 ماه گذشته دو برابر شده است. اکنون هم حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با 30 سال سابقه کار به 4 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.

به گزارش رکنا، مصطفی سالاری، رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که یکی از درخواست‌های اصلی جامعه از سازمان تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان است. البته این مستمری نسبت به ۱۴ ماه گذشته به صورت میانگین دو برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه مطالبه اصلی جامعه از سازمان تامین اجتماعی انجام وظایف و تعهدات قانونی است، گفت: «در حوزه درمان انتظار بیمه‌شدگان، سهم کمتر بیمه (فرانشیز کمتر)، افزایش پوشش این بیمه و ارتقاء کیفی خدمات است، که باید از جانب سازمان ارائه یا از مراکز درمانی دانشگاهی وغیردانشگاهی غیرملکی خریداری شود.»

سالاری با اشاره به جامعه ۴۶ میلیون نفری تامین اجتماعی ادامه داد: «سازمان به منظور پرداخت سایر کمک هزینه‌ها که برحسب مورد پیش می‌آید و تامین اجتماعی متهعد به پرداخت است، مشکل خاصی ندارد.»

در این راستا مرحله اول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال ۹۹ اجرایی و حقوق ماهانه مستمری‌بگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

مرحله دوم این متناسب‌سازی نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت منظور شد. براساس این متناسب‌سازی، بازنشستگان با ٣٠ سال سابقه از فروردین ١۴٠٠، چهار میلیون و ۲۰۰ تا چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بازنشستگان با بیش از ٣٠ سال سابقه نیز با توجه به سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان کمتر از ٣٠ سال سابقه هم کمتر از این میزان را (باتوجه به سنوات) دریافت خواهند کرد. در این راستا ۲۸ اسفند سال ۹۹ مبلغ یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌صورت علی‌الحساب به حساب بازنشستگان واریز شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: «نمی‌توان گفت، مستمری جامعه بازنشستگان یک زندگی با شرایط متوسط رو به بالا را جواب‌گو خواهد بود، اما این افزایش با توجه به توان سازمان و منابعی که حداقل برای سه تا چهار سال آینده پیش‌بینی شده، انجام پذیرفت.»

او در پایان تاکید کرد: «اما مستمری کافی، بدون شک به عنوان مطالبه اصلی جامعه بازنشستگان از وظایف مهم سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.»

آیا این خبر مفید بود؟