آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان

 متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بخشی از دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی رفع می شود. احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شده است برای اطلاعات کامل از حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی به لینک حقوق بازنشستگان مراجعه فرمایید.

 

آیا این خبر مفید بود؟