تزریق واکسن کرونا به مجری مشهور تلویزیون

به گزارش رکنا، عکسی که پدرام کریمی در حال زدن واکسن برکت در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

پدرام کریمی

آیا این خبر مفید بود؟