پیام تسلیت متفاوت  فرزاد حسنی به جان باختن خانم خبرنگار

واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در نزدیکی شهر نقده خبر تلخی بود که بعدازظهر روز گذشته منتشر شد. در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی دوخبرنگار کشورمان جان باختند. فرزادحسنی در اینستاگرام نسبت به جان باختن این دوخبر در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران واکنش نشان داد.

به گزارش گروه چهره ها، پس از انتشار خبر جان باختن ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی دو خبرنگار فعال در حوزه محیط زیست و همچنین مصدوم شدن 16 خبرنگار دیگر افراد مشهور و چهره ها واکنش نشان دادند. در این میان فرزاد حسنی واکنشی متفاوت نشان داد.

او با انتشار عکسی از خود و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا یکی از جان باخته های واژگونی اتوبوس خبرنگاران اینطور نوشت:

فرزادحسنی

بانو "ریحانه یاسینی" با تو "اکسیر"؛اکسیر شد. قلم شیرینت و قلب مهربانت

 

 

آیا این خبر مفید بود؟