آزادی زندانی دم قصاص پس از ۱۴ سال توسط خیرین لیلان

خیرین لیلانی به عشق امام حسین (ع) وبرای رضای خدا پس از ۱۴ سال انتظار به زندانی دم قصاص زندگی دوباره بخشیدند.

به گزارش رکنا، علاوه بر خیرین،اولیای دم، هیئت حل اختلاف ودادگستری شهرستان میاندوآب نیز در این زمینه دست خیرین رابا مهربانی وعطوفت گرفتند.

آیا این خبر مفید بود؟