عکس / جاسوس میلیونر اسرائیلی ایران کیست؟
به گزارش رکنا،رسانه صهیونیستی تایمز آو اسراییل خبر داد که که یک میلیونر اسراییلی، متهم به جاسوسی برای ایران شده است.

یعقوب ابوالعیقان که مدت کوتاهی هم نامزد عضویت کنست (پارلمان) از حزب راستگرای تِلِم بود، متهم است که بواسطه یک رابط لبنانی، اطلاعاتی را در اختیار ایران گذاشته است.

آیا این خبر مفید بود؟