برای پیدا شدن امیرعلی دعا کنید / ناپدید شدن در هوای مه آلود + تصاویر

به گزارش رکنا، مادر امیرعلی در مورد نحوه گم شدن فرزند خودش می گوید:طبق معمول صبح همسرم به سر کار رفت. بعد از رفتن وی، امیر علی گفت من آش می خواهم، برای من آش بپز. برای پختن آش، مهشید دخترم را که هشت ساله است، فرستادم تا از سبزی فروشی محل، سبزی بخرد. در همین لحظه یکی از خانم های همسایه که همیشه امیرعلی با دوتا دختر بچه وی در همین ساعت مشخص، حوالی صبح، بازی می کرد، برای گفت و گو و پرسیدن چند سوال ساده به در خانه یمان مراجعه کرد.

امیرعلی بستان آبادی (2)
این مادر ادامه می دهد: مهشید رفت سبزی بخرد، امیرعلی هم گفت من هم می روم کوچه بازی کنم؛ امیرعلی در حین رفتن، از همین خانم همسایه که در حیاط منزل ما بود، سراغ دخترش را می گیرد تا با وی در کوچه بازی کند؛ اما خانم همسایه می گوید بچه هایم امروز در خانه نیستند و رفتند خانه پدرم. امیر علی بعد از ناامید شدن از پیدا کردن هم بازی برای خودش، تنهایی به کوچه می رود تا بازی کند.
کل بستان آباد را پیدا کردن امیرعلی گشتیم
مادر امیرعلی ادامه می دهد: تقریبا ۲۰ دقیقه بعد از رفتن امیرعلی، مهشید بر می گردد و می گوید: مادر پس امیرعلی کو؟ می گویم: دخترم برادرت در کوچه بازی می کند. اما مهشید می گوید: نه مادر، من که از سبزی فروشی برمی گشتم اثری از امیرعلی ندیدم! در این لحظه ترس و دلهره تمام وجودم را فرامی گیرد، سراسیمه به طرف کوچه می روم تا شاید خودم اثری از امیرعلی به دست بیاورم، اما دریغ از یک نشانه! همه جای کوچه و محله را به جست و جو می پردازم ولی ناامیدتر از قبل می شوم و اشک هایم بی مهابا می ریزند.

امیرعلی بستان آبادی (3)
وی می افزاید: بعد از ناامید شدن از یافتن پسرم، موضوع را به همسرم می گویم و از فامیل و همسایه ها برای پیدا کردن امیرعلی کمک می خواهم. همه جمع می شوند و کل شهرستان بستان آباد و بیمارستان ها و محلاتش را زیر و رو می کنیم، اما هیچ اثری به دست نمی آوریم.
جوی آب شهرداری مانع رد شدن امیرعلی می شود
مادر امیرعلی ادامه می دهد: یک هفته ای است که شهرداری وسط کوچه جوی آبی ایجاد کرده است و هنوز آن را پر نکرده است؛ در آن سوی جوی آب، سر کوچه، دوربین مداربسته ای وجود دارد که نشان می دهد امیرعلی نتوانسته است آن سوی جوی آب برود، طبیعی است چون جوی عریض است و یک بچه چهار ساله نمی تواند از آن رد شود.
این مادر می افزاید: اما متاسفانه به خاطر مسافت زیاد و مه آلود بودن هوا، دوربین مداربسته به طور واضح در خانه ما را نشان نمی دهد.
مادر امیرعلی ادامه می دهد: این طرف کوچه هم بن بست نیست و زمین بایر و نهر آب در انتهای کوچه وجود دارد، که احتمال می رود امیرعلی به آن سمت رفته باشد.

امیرعلی بستان آبادی (4)
دلهره های یک مادر در فراق فرزندش
مادر امیرعلی از دلهره هایی که از دیروز کشیده است می گوید و ادامه می دهد: نمی دانم دردم را به چه کسی بگویم، از ته دل و جگرم می سوزم و دعا می کنم هرچه زودتر فرزندم صحیح و سالم پیدا شود.
وی با بیان اینکه امیرعلی بچه بسیار ساکتی بود، می افزاید: تا به حال اصلا سابقه نداشت امیرعلی حتی برای یک بار هم که شده از جلوی خانه در شود.
دو روز که از گم شدن امیرعلی می گذرد اما هیچ نشانه و سرنخی از این پسر بچه بستان آبادی تا به حال به دست نیامده است!برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟