به گزارش رکنا، مرد میان سال که در حسرت جوانی از دست رفته اش روزگار می گذراند در حالی که بیان می کرد روزی در پی کسب اعتبار با پشتوانه دیگران بودم و به دنبال یافتن این گمشده زندگی ام را به تباهی کشاندم درباره سرگذشت تلخ خود گفت: با وجود آن که خیلی از معتادان همواره دیگران را در انتخاب مسیر غلط زندگی مقصر می دانند اما من همه لوازم پیشرفت و رشد و بالندگی را داشتم حمایت های مادی و معنوی پدر و مادرم مرا به ادامه تحصیل ترغیب می کرد تا جایی که به تحصیلات عالیه رسیدم. همسری پاک و مهربان داشتم که در همه صحنه های تلخ و شیرین زندگی پشتیبانم بود اما برای افتادن در منجلاب اعتیاد و الکل خودم متهم ردیف اول هستم چرا که هیچ وقت قدرت ذاتی و عزت نفسم را جدی نگرفتم با آن که ظرفیت و لوازم مهم موفقیت در زندگی من وجود داشت اما همواره به دنبال گمشده ای بودم که دستم را بگیرد و یک باره اعتبار و قدرتی باورنکردنی به من هدیه کند چرا که در انجام امور روزمره نوعی ترس و آشفتگی در وجودم موج می زد و احساس ضعف و ناتوانی می کردم به همین دلیل همواره به دنبال انسان های خاص و قدرتمندی بودم تا به پشتوانه قدرت آن ها بر ضعف هایم سرپوش بگذارم و اعتباری کسب کنم. در همین روزها بود که یکی از دوستانم سیگار، الکل و مواد مخدر را نشانم داد او بساطش را پهن کرد و مرا بر سفره نامرد الکل و مواد مخدر نشاند. اولین بار وقتی با الکل همنشین شدم و به مواد مخدر تکیه زدم گویی قدرت و لذت اغواکننده ای در وجودم شکل گرفت. احساس کردم گمشده ای را پیدا کرده ام که سال ها به دنبالش بودم دوران طلایی و لذت جویی شروع شد انگار در این عالم زندگی نمی کردم و برای رسیدن به این لذت های فانی هر روز مصرفم را بالاتر می بردم چرا که با گذشت زمان حساسیت جسمی و روحی به مصرف مواد و الکل پیدا کرده بودم اگر ساعتی دیرتر مواد به بدنم می رسید زمین و زمان را به هم می کوبیدم و آرام آرام در مرداب مرگ فرو می رفتم و دیگر از آن لذت های اولیه خبری نبود. مواد مصرف می کردم تا زنده بمانم همه اوقاتم صرف تهیه و مصرف مواد می شد غافل از این که سلامت عقل را هم از دست داده بودم. خسارت های زیادی به اطرافیانم وارد می کردم به طوری که افسار زندگی از دستم خارج شده بود و دیگر میلی به ادامه این زندگی نکبت بار نداشتم. بارها به فکر ترک اعتیاد افتادم و راه و روش های زیادی را تجربه کردم به گونه ای که حتی پزشکان و روان پزشکان نیز در درمان من عاجز مانده بودند به آخر خط رسیده بودم و در اندیشه ام فقط مرگ را می دیدم که مرا همراهی می کرد. در این شرایط بود که تصمیم به خودکشی گرفتم چرا که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم در این افکار سیر می کردم که ناگهان خدا دستم را گرفت و یکی از اعضای انجمن الکلی های گمنام را سر راهم قرار داد با ناامیدی همراهش شدم چرا که چند ساعت دیرتر هم مرگ به سراغم می آمد برایم فرقی نداشت. وقتی پا در جمع معتادانی مانند خودم گذاشتم گویی دنیا رنگ دیگری داشت همه آن ها قبول کرده بودند که در برابر مواد مخدر و الکل عاجز و ناتوانند آن جا بود که من هم پذیرفتم الکل و مواد، گمشده من نیست بلکه یک حس دروغین و فریبنده است که باعث سقوط ، بی اعتباری و سرشکستگی من شده است تا جایی که مرا به مرز خودکشی رساند. آن جا بود که فهمیدم من یک معتاد الکلی هستم و با آدم های دیگر فرق دارم قبول کردم که برای رسیدن به موفقیت و آرامش مصرف مواد چاره ساز نیست و باید با شناخت استعداد و توانایی هایم دست به زانو بگیرم و با یک «یاعلی» روزگار دیگری را آغاز کنم. امروز 9 سال از آن «یاعلی» گفتن می گذرد و من خود را از همه وسوسه های شیطانی مواد و الکل دور نگه داشته ام. اکنون خانواده ام دوران طلایی زندگی ام شده اند و من عاشقانه پا به انجمن الکلی های گمنام می گذارم تا شاید ...برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟