به گزارش رکنا، ساعت 23 شب گذشته صدای سر و صدا و فریادهای 2دختر فضای خیابان امیری آبادان را شکست.

بلافاصله اهالی به بیرون از خانه های شان ریختند و متوجه شدند پسر جوان در حال کتک زدن دو دختر است.

یکی از دختران که به شدت زخمی شده بود و بینی اش خونریزی داشت زیر مشت و لگدهای پسر غریبه روی زمین افتاده بود و با دخالت مردم و اهالی محل توانستند 2 دختر جوان را از زیر مشت و لگدهای پسر غریبه بیرون بکشند .

پسر جوان با دیدن مردم از صحنه حادثه فرار کرد و علت این ضرب و شتم در دست بررسی است.

علی رنجکش

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟