پدربزرگ بجنوردی قصد داشت به افتخار حضور نوه اش با زغال برای او کباب درست کند اما خبر نداشت به خاطر سهل انگاری، خودش به جای گوشت، کباب خواهد شد. مصدوم که دچار سوختگی شدید شده است در این باره گفت: روزی یکی از نوه هایم به دیدنم آمد به همین دلیل خواستم برایش کباب زغالی درست کنم. زمان روشن کردن آتش ابتدا کمی ژل آتش روی هیزم ها ریختم اما موفق به روشن کردن آن نشدم. بعد از این ماجرا نوه ام از من خواست از نفت استفاده و آتش را برپا کنم. من هم بدون توجه به محتویات داخل شیشه که نفت است یا چیز دیگری همه مایع را روی هیزم ها ریختم. موقع کبریت کشیدن چون باد می وزید خودم را روی هیزم ها خم کردم تا آتش خاموش نشود. به محض این که کبریت را کشیدم و روی هیزم ها انداختم در یک لحظه آتش گُر و تمام بدنم را فرا گرفت. همان طور که به خودم می پیچیدم نوه ام هراسان داخل کوچه رفت و از همسایه ها کمک خواست و با کمک آن ها از مرگ نجات پیدا کردم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدم. در این حادثه از ناحیه دست، پا و صورت دچار سوختگی شدید شدم و شانس آوردم که نوه ام کنارم بود وگرنه معلوم نبود در تنهایی ام اگر این اتفاق می افتاد چه بلایی سرم می آمد. البته این حادثه درس عبرتی برایم شد که قبل از استفاده از مشتقات نفت حتماً آن را بررسی کنم تا این گونه غافلگیر و به جای گوشت، خودم کباب نشوم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

صدیقی

آیا این خبر مفید بود؟