با توجه به اقرار متهمان ذیل با نام‌های 1- عرفان حجاب فرزند علی‌اکبر 2- محمدباقر معینی فرزند سیدحسن 3- یونس خزایی فرزند خیرالله مبنی بر ارتکاب بزه مشارکت در تهدید با سلاح سرد و سرقت مقرون به آزار نسبت به تعدادی از شهروندان در اجرای ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به دستور دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه عکس این متهمان منتشر می‌شود تا در صورتی که شهروندان از سوی افراد مذکور بزه دیده واقع شده‌اند یا باهمین شیوه از آن‌ها سرقت شده است به منظور شناسایی و عندالزوم طرح شکایت از متهمان به شعبه 12 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه واقع در خیابان شهدای رحمانپور(کوچه ثبت) مراجعه کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟