به گزارش رکنا، سیدمحسن موسوی روز دوشنبه افزود: این ساخت وسازها شامل 14 مورد دیوارکشی و هفت مورد ویلا بود که به صورت غیر قانونی در اراضی کشاورزی فردیس احداث شده بود.

وی بیان داشت: در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 50 هزار مترمربع اراضی کشاورزی که به صورت قطعه بندی تغیرکاربری شده داده بود با حضورنماینده دادستانی فردیس در مشکین دشت قلع و قمع شد.

موسوی اظهار داشت: جهادکشاورزی این شهرستان برای تامین امنیت غذایی مردم و حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و باغی با متخلفان و عوامل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به شدت برخورد می کند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس از تمام مالکان زمین های کشاورزی خواست تا قبل از هرگونه تغییرکاربری برای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کنند و در صورت مشاهده هر گونه تغییرکاربری غیرمجاز موارد به سامانه 131 اطلاع رسانی نمایند.

شهرستان فردیس حدود 2 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد.

2هزارو 200 هکتار اراضی کشاورزی و یک هزار و 500 هکتار اراضی باغات در شهرستان فردیس وجود دارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟