به گزارش گروه ترجمه رکنا، ورود یک خانواده مذهبی به داخل بیمارستانی در ویرجینیا موجب خشونت پرستاران و پزشکان شد.

طبق اطلاعات منتشر شده، این خانواده مسلمان که به دیدن عروسشان که تازه زایمان کرده بود آمده بودند زمانی که قصد ورود به داخل بخش نوزادان را داشتند مورد حمله سوپروایزر و پزشکان قرار گرفتند.

پزشکان معتقدند که آن ها با پوشش حجاب و نقاب و ریش های بلندشان موجب ترس بیماران و کودکان می شوند و باید هرچه زودتر بیمارستان را ترک می کردند.

احمد، پدر نوزاد متولد شده، زمانی که متوجه برخورد زننده پزشکان با عمو و عمه اش شد با عصبانیت به سمت ایستگاه پرستاری حمله کرد و  به آن ها گفت که باید سکوت کنند و در مقابل اعتقادات و پوشش آن ها احترام بگذارند اما تعداد طرفداران پزشکان و پرستاران و عصبانیت شان باعث شد که این خانواده فورا  بیمارستان را ترک کنند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟