کدخبر: 450627 1294

حوادث رکنا: سارق مسلح که با سر وصدای زنی پا به فرار گذاشته بود در همان صحنه فرار از سوی ماموران دستگیر شد.

سرهنگ علیزاده، رئیس کلانتری ۱۰۷ فلسطین گفت: عصر روز گذشته ماموران از طریق سامانه پلیسی در جریان سرقت خانه پیرزنی قرار گرفته که با ورود همسایه ها به ماجرا، متهم اسلحه به دست از محل متواری می شود.

وی افزود: شاکی در طرح شکایت خود عنوان کرد در خانه در حال نماز خواندن بودم که فردی در خانه را زد. در را باز نکردم تا اینکه با سماجت متهم در را کمی باز کردم و او خودش را همسایه معرفی کرد. فکر نمی کردم سارق باشد که در یک لحظه او تفنگ را روی سینه من قرار داد و مرا به سمت اتاق فشار داد، خیلی ترسیده بودم و در لحظه ای که او برگشت تا در را ببندد که تمام نیروی ام را جمع کردم و او را به سمت بیرون هل دادم که با جیغ و فریاد من همسایه ها هم متوجه شدند و او که ترسیده بود خیلی سریع از محل گریخت.

سرهنگ علیزاده در توضیح این خبر عنوان داشت: در ادامه ماموران عملیات کلانتری که به محل اعزام شده بودند در مسیر رسیدن به محل به مورد مشکوکی بر می خورند.

وی توضیح داد: از قرار مردی که سوار بر موتور سیکلت بود با او درگیری داشت و به همین دلیل ماموران به بررسی موضوع پرداختند که مشخص شد فرد سوار شده بر موتور سیکلت، همان سارق فراری است که چند لحظه پیش از طریق شهروندان گزارش متواری شدن او از صحنه انجام شده بود.

وی ادامه داد: ماموران در عملیاتی متهم را بازداشت کرده و به همراه وسایل مکشوفه از او شامل یک اسلحه گرم، چاقوی سلاخی و یک عدد کلاه پشمی مخصوص پوشاندن چهره او را به کلانتری منتقل کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: طی این مدت شاکی پرونده نیز که پیرزن ۶۵ ساله ای بود به کلانتری فرا خوانده شد و در رودررو شدن با متهم او را مورد شناسایی قرار دادند.

براساس گفته رئیس کلانتری ۱۰۷ فلسطین، متهم به علت اعتیاد به مواد مخدر احتیاج مالی پیدا کرده بود و با ادعای خودش برای اینکه بتواند به شهرستان اش باز گردد با قصد سرقت وارد خانه پیرزن شده بود تا بتواند پول بلیت اتوبوس خود را تهیه کند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟

سرهنگ علیزاده، رئیس کلانتری ۱۰۷ فلسطین گفت: عصر روز گذشته ماموران از طریق سامانه پلیسی در جریان سرقت خانه پیرزنی قرار گرفته که با ورود همسایه ها به ماجرا، متهم اسلحه به دست از محل متواری می شود.

وی افزود: شاکی در طرح شکایت خود عنوان کرد در خانه در حال نماز خواندن بودم که فردی در خانه را زد. در را باز نکردم تا اینکه با سماجت متهم در را کمی باز کردم و او خودش را همسایه معرفی کرد. فکر نمی کردم سارق باشد که در یک لحظه او تفنگ را روی سینه من قرار داد و مرا به سمت اتاق فشار داد، خیلی ترسیده بودم و در لحظه ای که او برگشت تا در را ببندد که تمام نیروی ام را جمع کردم و او را به سمت بیرون هل دادم که با جیغ و فریاد من همسایه ها هم متوجه شدند و او که ترسیده بود خیلی سریع از محل گریخت.

سرهنگ علیزاده در توضیح این خبر عنوان داشت: در ادامه ماموران عملیات کلانتری که به محل اعزام شده بودند در مسیر رسیدن به محل به مورد مشکوکی بر می خورند.

وی توضیح داد: از قرار مردی که سوار بر موتور سیکلت بود با او درگیری داشت و به همین دلیل ماموران به بررسی موضوع پرداختند که مشخص شد فرد سوار شده بر موتور سیکلت، همان سارق فراری است که چند لحظه پیش از طریق شهروندان گزارش متواری شدن او از صحنه انجام شده بود.

وی ادامه داد: ماموران در عملیاتی متهم را بازداشت کرده و به همراه وسایل مکشوفه از او شامل یک اسلحه گرم، چاقوی سلاخی و یک عدد کلاه پشمی مخصوص پوشاندن چهره او را به کلانتری منتقل کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: طی این مدت شاکی پرونده نیز که پیرزن ۶۵ ساله ای بود به کلانتری فرا خوانده شد و در رودررو شدن با متهم او را مورد شناسایی قرار دادند.

براساس گفته رئیس کلانتری ۱۰۷ فلسطین، متهم به علت اعتیاد به مواد مخدر احتیاج مالی پیدا کرده بود و با ادعای خودش برای اینکه بتواند به شهرستان اش باز گردد با قصد سرقت وارد خانه پیرزن شده بود تا بتواند پول بلیت اتوبوس خود را تهیه کند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها