غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تائید کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، پرونده تخلف رییس یک بیمارستان خصوصی با اتهام دریافت هزینه مازاد برتعرفه از یک بیمار برای رسیدگی به شعبه 6 بدوی رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارجاع شد.
وی افزود: تخلف رئیس این بیمارستان مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به دفاعیات غیر موجه متهم و احراز تخلف، وی علاوه بر محکومیت به استرداد مبلغ اضافی به شاکی و درج در پرونده پزشکی، به پرداخت جریمه درحق دولت نیز محکوم شد.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

 

آیا این خبر مفید بود؟