در بیست‌ویکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها مطرح شد؛

رکنا: رئیس قوه قضاییه، گفت: دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه…

مهمترین عناوین قوه قضاییه

ادامه