رکنا: رییس قوه قضاییه در سفر به ارومیه مساله اقتصادی مرزنشینان را بسیار مهم دانست.

مهمترین عناوین قوه قضاییه

ادامه