رکنا: دادستان تهران علت بازداشت خزعلی را به خاطر بازنگشتن از مرخصی اعلام کرد.

مهمترین عناوین قوه قضاییه