فال ابجد امروز / 21 اردیبهشت ماه

فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما : د د د

تعبیر : دچار درگیری و اختلاف می شوید. از دوستان ناموافق دوری کنید. خشم خود را کنترل کنید و کمی خونسرد باشید.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : ج آ ج

تعبیر : رازی در دل دارید که حاضر نیستید آن را برای کسی افشا کنید. بر سر راه خود موانعی را می یابید که باید تلاش آنها را از سر راه بردارید.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : مراقب سامتی خود باشید ممکن است دچار بیماری شوید. بداخلاقی نکنید و سختگیر نباشید. میانه رو باشید.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : د آ د

تعبیر : از دروغگویی و فریب مردم برحذر باشید. چون عاقبت خوبی ندارد و از این بابت ضربه خواهید خورد.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : آ آ آ

تعبیر : شانس به شما روی می آورد و اوضاع به نفع شما دگرگون می شود. به مال و ثروت می رسید. و آرامش می یابید.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما : د ج ج

تعبیر : به زودی در مدتی کوتاه صاحب مال و ثروت فراوانی می رسبذ. بر تلاش خود بیفزایید.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر : وضع مالی شما رو به بهبود می رود و به پول و ثروت می رسید. باید بسیار مراقب و هوشیار باشید در غیر اینصورت این موقعیت را از دست داده و حتی ممکن است دچار ضرر و زیان مالی شوید.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما : آ آ آ

تعبیر : از چاپلوسی و ریاکاری بعضی از دوستان خود بهراسید. آنها با چرب زبانی و زرنگی می خواهند از شما سواستفاده کنند. اگر مراقب نباشید به دردسر و گرفتاری می افتید.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما : د آ د

تعبیر : به شما ارث می رسد و وضع مالی تان خوب می شود. بهتر است آن را عاقلانه خرج کنید تا به دردسر نیفتید.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما : آ ج ب

تعبیر : در زندگی برایتان مشکلاتی پدید می آید. آماده باشید و از آنها نهراسید.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر : به زودی در دانشگاه قبول می شوید یا رتبه علمی خوبی بدست می آورید. در زمینه تحصیل پیشرفت می کنید و نگرانی هایتان رفع می شود.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : آ آ آ

تعبیر : مراقب سلامتی خود باشید ممکن است دچار بیماری شوید. بداخلاقی نکنید و سختگیر نباشد. میانه رو باشید.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟