فال ابجد امروز / 9 مهر + فیلم
حجم ویدیو: 7.55M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00

فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما :  آ  د  آ

تعبیر ابجد : دخالت های بی مورد ، کنجکاوی و تجسس دیگران در کارهای شما که خواهان وارد ساختن آسیبهای روحی به شما هستند. که برای مقابله با این دخالتها باید با خونسردی و عدم اعتنا برخورد شود تا موفقیت و پیروزی در دست شما قرار گیرد.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما :  ج  ج  د

تعبیر ابجد : همه چیز به نفع شماست ولی تنها چیزی که می تواند همه پلهای پیش رویتان را خراب کند بی احتیاطی است. بچگی نکنید و زیرک باشید.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما :  د   د   ‌ب

تعبیر ابجد : باید تکلیفت را با او روشن کنی. باید صریح و بی‌پروا برخورد کنی تا این نقاب‌ها برداشته شود و در روشنایی بتوانید همدیگر را ببینید و قضاوت درستی از هم داشته باشید.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : ب  ب  آ

تعبیر ابجد : یک جا به جایی در پیش خواهید داشت .... مانند جابجایی محل کار رفتن به مکانی برای انجام کاری..که موجب پیشرفت شما خواهد شد.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : ب  د  ج

تعبیر ابجد : این ماه برای تو تعیین کننده خواهد بود چون باید در فاصله آن تصمیم‌های مهمی بگیری. در عشق و دوستی باید ثابت قدم بود و در زندگی همیشه پیشرفت و ترقی را جستجو کرد.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما :  ج  ج  ج

تعبیر ابجد : دست نگه دارید و برای انجام کارهای مهم منتظر شرایط بهتری وموارد بهتر بمانید. عجله کردن در این مورد کار مناسبی نیست.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما :  آ  ج  د

تعبیر ابجد : شرایط شما سخت است و نیاز به عمل دارد نه سخنی که همراه با عمل نیست.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما :  د  ج  ج

تعبیر ابجد : دوستان نادان همیشه باعث بدبختی و بدبیاری می شوند. از آنها احتراز کنید. هر لحظه ممکن است در کمین شما باشند که ضربه ای وارد کنند.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما :  ب  ب  ب

تعبیر ابجد : رابطه تو با او باید همین‌طور دوستانه و بدون خصومت باقی بماند. از هرگونه سهل‌انگاری دوری کن و بیهوده بهانه دست دیگران نباید بدهی چون بعضی‌ها منتظر بهانه‌ای هستند تا بین شما را خراب کنند. روزهای خوبی در پیش داری.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما :  د  آ  آ

تعبیر ابجد : تغییر شرایط روحی شما ( به این صورت که اگر شرایط روحی شمات در حال حاضر شرایطی ناراحت کننده ، ناآرام و منفی است به شرایطی مثبت ، آرامش بخش و شادی بخش تبدیل می شودو بالعکس)

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : ب  ب  ب

تعبیر ابجد : به زودی اتفاق خوشحال کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد..ازیک سری آدمهای چاپلوس ک گردتان جمع شده اند دوری کنید که آنها جزبه منفعت خود نمی اندیشند.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : ج  ج  ب

تعبیر ابجد : باداشتن تجربه هست که می توانید مشکلات بزرگ راپشت سربگذارید. هرگز بدون تحقیق و مشورت اقدام به کاری نکنید و خودسرانه دست به کاری نزنید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟